Krása

Tajemství přitažlivosti: 5 faktorů, které ovlivňují chemii mezi lidmi

Tajemství přitažlivosti: 5 faktorů, které ovlivňují chemii mezi lidmi

Přitažlivost mezi dvěma lidmi je často označována jako chemie nebo jiskření, tedy určitý jev, který způsobuje, že preferují trávit čas dohromady pouze ve vzájemné společnosti. Existuje několik faktorů, které rozvoj chemie mezi dvěma lidmi ovlivňují a je možné je shrnout do těchto 5 kategorií.

1.    Atraktivní osobnostní vlastnosti

Prvním faktorem, který způsobuje, že začínáme vůči určitému člověku cítit sympatie a probouzející se přitažlivost, je jeho osobnost, resp. její reflexe v rámci společnosti (ať už větší či menší). Jedná se především o to, jakým způsobem reaguje na běžné i vyhrocené situace, jak řeší problémy apod. Příjemné vystupování, schopnost rychle (a třeba vtipně) reagovat na nastalou situaci či přirozené vůdcovství nebo naopak introvertní osobnost bývají snadno rozpoznatelné a zaznamenané potenciálním protějškem.

2.    Společné zájmy a cíle

Vzájemná chemie bývá podporována také společnými zájmy nebo životním směrováním či prioritami a cíli. Nejenže jsou obdobné zájmy, koníčky nebo kariéra vhodným tématem pro konverzaci, pomáhají ovšem také trávení času zábavným nebo rozvíjejícím způsobem ve společnosti toho druhého a dávají prostor pro vznik intimity či souznění. Velkou výhodou jsou pro oba budoucí partnery společné volnočasové aktivity, které ze začátku vztahu prohlubují vzájemné poznávání a později jej stabilizují.

3.    Podobnost

Jako faktor přitažlivosti sice částečně funguje podobnost vzhledová, nebo spíše návyky péče tělo, z hlediska rozvíjející se chemie nebo jiskření mezi dvěma potenciálními partnery má však větší váhu podobnost životní. Mnoho lidí je si vzájemně atraktivních, pokud pocházejí ze stejného prostředí nebo prožili podobné dospívání, tzn. pocházejí z obdobného společenského zázemí, dospívali ve stejné době či navštěvovali školu stejného typu nebo vyznávali stejné kulturní hodnoty. Mnohem více se tak například budou přitahovat lidé, kteří si prošli punkovým obdobím.

4.    Komunikativnost a intimita

Komunikace představuje ve vztahu jeden z důležitých základních kamenů, rodící se vztah se o ni ovšem opírá ještě zásadněji. Pro zvýšení přitažlivosti a navození intimnějšího charakteru vztahu je klíčová správná odezva, která by měla být soustředěná, uvolněná a upřímná. Tato specifika komunikace vyvolávají pocit důvěrnosti, který dodává vztahu (třebaže zatím přátelskému) určitou výjimečnost.

5.    Fyzická přitažlivost

Mezi faktory podporujícími chemii mezi dvěma lidmi má své jedinečné místo samozřejmě také fyzická přitažlivost. Ta je tvořena kombinací několika specifických znaků, zpravidla se jedná o vzhled tváře a celkovou stavbu těla, postoj, ale také například zvuk hlasu, způsob vyjadřování či chůze, nebo třeba vůni. Atraktivní vzhled tak nemusí nutně znamenat sportovní postavu nebo konkrétní barvu vlasů, je to soubor vjemů, které nás přitahují a jimž můžeme odolat.