Krása

Jak rostou vlasy

Jak rostou vlasy

Vlasy jsou pro ženy velmi důležitým tématem. Správná péče o ně by měla zahrnovat i pochopení toho, co to vlastně vlas je, jak roste a co jednotlivé růstové fáze vlastně ovlivňuje.

Co je vlas

Vlas je z anatomického hlediska téměř totožný jako chlup. Tvořen je látkou zvanou keratin. Správněji se viditelná část, jíž běžně říkáme prostě vlas, nazývá vlasový stvol.

Část, která pohledem vidět není, se označuje termínem vlasový kořen a kůže, která jej obaluje, se jmenuje vlasová pochva, nebo folikul. Kořen se rozšiřuje do tzv. vlasové cibulky. Vlasová papila pak slouží pro zajištění výživy vlasu.

Růstový cyklus lidských vlasů

Každý vlas si prochází tzv. růstovým cyklem. To je děj, během něhož dochází k růstu, regresi a regeneraci. Růst lidského vlasu je cyklický děj, který je rozdělen do tří fází, a to:

  • anagenní
  • katagenní
  • telogenní

Anagenní fáze

Anagenní neboli růstová fáze je ta, během níž vlas roste. A to přibližně o 1,25 cm za měsíc. Přetrvávat může 2 až 6 let, někdy i déle. Závisí to primárně na genetických předpokladech konkrétního jednotlivce. Svůj vliv však má i zdravotní stav, životní stylu, stravování, věk nebo typu vlasů. V růstové fázi se nachází obvykle 80 až 90 % vlasů.

Katagenní fáze

V katagenní fázi dochází k regresi a degeneraci vlasu. Nastává odpojení kořenu vlasu od krevního oběhu. Vlasové cibulky propadnou řízené smrti neboli apoptóze. Dolní část vlasového folikulu se tak dostává do regrese. Celkem trvá tato fáze 2 až 3 týdny a v přechodové fázi se nachází standardně asi 1 % vlasů.

Telogenní fáze

Během telogenní neboli klidové fáze dochází k uvolnění a vypadávání vlasů i s folikuly. Ty jsou nahrazeny novými. Jde o přirozený cyklus obnovy a zcela standardní je, že zdravému jedinci denně vypadne přibližně 100 vlasů, vše tak probíhá pozvolně. Tato etapa trvá přibližně 3 až 4 měsíce a nachází se v ní méně než 10 % všech vlasů. Následně se tvoří nová cibulka, nová papila a celý cyklus navrací na začátek do anagenní fáze.