Krása

Rychlý kvíz pro ženy: Jak se ženské tělo liší od mužského? Vyzkoušejte se!

Rychlý kvíz pro ženy: Jak se ženské tělo liší od mužského? Vyzkoušejte se!

Lidské tělo je úžasný organismus, skládající se z asi 100 bilionů neustále pracujících buněk. Ženské tělo je v mnoha aspektech velmi podobné mužskému, v něčem se však zcela liší. Připravili jsme pro vás kvíz, ve kterém si můžete ověřit, jak moc znáte tyto odlišnosti a další ženské speciality. 

Kvíz se skládá z osmi zajímavých okruhů, z nichž každý obsahuje otázku s třemi variantami odpovědí a), b), c). U každé otázky je pouze jedna odpověď správná. Vezměte si tužku a kousek papíru, abyste si mohla zaznamenat své odpovědi. Na konci kvízu naleznete výsledky a zhodnocení vašich odpovědí.

Délka života

Průměrná délka lidského života se postupně zvyšuje a v současnosti se světový průměr pohybuje kolem 73 let. Ženy se všeobecně dožívají vyššího věku než muži. V České republice se muži dožívají v průměru 74 let.

1. O kolik let déle žijí v průměru Češky než Češi?

a) o 2 roky

b) o 4 roky

c) o 6 let

Cévní soustava

Lidské srdce váží okolo 250 – 300 g a dokáže během jedné minuty vypumpovat až 5 litrů krve. Krev je ze srdce tlačena silou, která by ji dokázala vystřelit až do výšky 10 metrů. Průměrnému člověku koluje v cévách 4,5 – 5,5 litrů krve. Náš srdeční tep dosahuje kolem 60 až 100 úderů za minutu, přičemž u žen je vyšší. To však není jedinou ženskou odlišností v krevním oběhu.

2. Čím ještě se liší ženská cévní soustava od mužské?

a) menší srdce, nižší objem krve, nižší riziko nemocí oběhové soustavy

b) menší srdce, vyšší objem krve, vyšší riziko nemocí oběhové soustavy

c) větší srdce, větší objem krve, nižší riziko nemocí oběhové soustavy

Smysly

Lidský nos dokáže rozlišit až 1 bilion vůní a naše oko v průměru rozliší až 10 milionů barev. Zvuky dokážeme rozlišit v rozmezí frekvencí od 20 Hz do 20 000 Hz. Náš jazyk dokáže rozlišit pět základních chutí: sladkou, slanou, kyselou, hořkou a umami.

3. Jaké smysly mají ženy citlivější než muži?

a) zrak, sluch

b) zrak, čich, hmat

c) čich, sluch, hmat a chuť

Ženská reprodukce

Ryze ženskou specialitou je pozoruhodný reprodukční systém, který zajišťuje po dobu cca 40 týdnů příznivé prostředí pro vývoj plodu. Narozdíl od mužů, kterým vznikají pohlavní buňky, spermie, až od puberty, ženy se s vajíčky už narodí. Novorozená holčička má v každém vaječníku zhruba 200 000 nezralých vajíček, z čehož jí za život během cyklu dozraje jen zlomek.

4. Tipnete si kolik?

a) 70 – 100

b) 400 – 450

c) 1000 – 1200

Mozek a nervy

Lidský mozek váží v průměru 1300 – 1400 g v závislosti na velikosti těla. Obsahuje kolem 100 miliard neuronů, které na svou činnost spotřebují až 20 % veškeré energie produkované tělem. Mozková tkáň se skládá z bílé a šedé hmoty, přičemž ženy mívají zpravidla větší podíl šedé hmoty než muži.

5. K čemu jako ženy více potřebujeme šedou hmotu mozkovou?

a) k provádění prostorových operací

b) ke koordinaci představ a intuice

c) k složitým logickým úvahám

Kůže, vlasy a nehty

Lidská kůže je největším orgánem těla a váží kolem 3,5 kg. Její vrchní vrstva, pokožka,  obsahuje kolem 5 milionů chlupů a až 100 000 žláz. Průměrná rychlost růstu lidských nehtů je 3 mm za měsíc a vlasů okolo 1 – 1,5 centimetrů za měsíc.

6. Čím se liší ženská kůže od mužské?

a) je tenčí a jemnější

b) obsahuje méně chlupů

c) obsahuje více mazových žláz

Kosti, svaly a tkáně

Lidské tělo obsahuje okolo 206 kostí a 640 svalů. Naše kosti jsou natolik silné, že by unesly váhu tunového automobilu. Svalstvo je zase schopné vyvinout sílu až 700 N (newtonů). Ženské tělo obsahuje méně svalové hmoty než mužské, ale větší podíl tuku. Optimální množství tuku je u žen naprosto zásadní pro zachování zdraví a plodnosti.

7. Víte, kolik procent tuku by mělo obsahovat zdravé ženské tělo?

a) 5 – 10 %

b) 12 – 16 % 

c) 18 – 30 %

Voda jako základní podmínka života

Naše tělo je složeno především z vody, která představuje okolo 50 až 70 % z celkového objemu. Ženské tělo obsahuje v průměru o 5 – 10 % méně vody než mužské tělo, což souvisí s výše zmíněným rozdílným podílem tuku oproti svalovině. Během 24 hodin vypijeme průměrně 2 litry tekutin a další litr přijmeme v potravě.

8. Kolik tekutin denně v průměru žena vypotí (uvažujme běžný den, ne letní pařák)?

a) 100 ml

b) 600 ml

c) 1200 ml

Výsledek testu

Správné odpovědi jsou následující: 1. c, 2. a, 3. c, 4. b, 5. b, 6. a, 7. c, 8. b. Za každou správnou odpověď získáváte jeden bod.

Pokud se vám podařilo získat 6 – 8 bodů, rozumíte svému tělu skvěle. Otázky nebyly jednoduché a zasloužíte si velkou gratulaci. Zisk 4 nebo 5 bodů znamená, že máte jisté nedostatky, ale pořád se poměrně orientujete. Pokud jste obdržela 3 a méně bodů, projděte si kvíz ještě jednou a porovnejte své odpovědi s těmi správnými.