Horoskopy

Domýšlivá znamení: 3, která si o sobě vážně hodně myslí

Domýšlivá znamení: 3, která si o sobě vážně hodně myslí

Některá znamení zvěrokruhu jsou známá svou sebejistotou, která dokonce hraničí s domýšlivostí. Typické jsou pro ně ješitné sklony a složitá souhra pýchy, sebejistoty a sebezapření.

Domýšlivá znamení

  • Beran
  • Štír
  • Lev

Beran (21. března – 20. dubna)

Jedinci ve znamení Berana jsou často popisováni jako odvážná a asertivní stvoření, která se vyžívají ve středu pozornosti. Ženy narozené ve znamení Berana mají tendenci otevřeně hovořit o svých odborných znalostech, úspěchu, výdělcích nebo vysokém životním postavení. Věří, že jejich silný pocit vlastní hodnoty a hrdosti je zasloužený, a rády se o něj podělí se světem. Jejich dychtivost podělit se o své úspěchy však někdy může vést k tendenci chlubit se úspěchy druhých a přisvojovat si zásluhy za práci, která není jejich vlastní.

Štír (24. října – 22. listopadu)

Osoby narozené ve znamení Štíra jsou známé svým neochvějným odhodláním a odhodláním, s jakým jdou za svým cílem. Jejich ego jim však často stojí v cestě k růstu a sebezdokonalování, protože obtížně přijímají i dobře míněnou konstruktivní kritiku. Jejich pýcha může vést až ke stavu sebeprosazení a popírání, někdy i současně.

Štíři mohou být vášniví a hluboce oddaní, ale jejich tvrdohlavost a neochota přijmout alternativní názory mohou vést k promarnění příležitostí k růstu a osobnímu rozvoji. Jejich pýcha někdy slouží jako překážka pro uznání vlastních omezení a chyb.

Lev (23. července – 22. srpna)

Lev je bezpochyby jedním z nejpyšnějších a nejvíce sebestředných znamení zvěrokruhu. Lidé narození v tomto znamení jsou pyšní téměř na každý aspekt svého života, od těch nejbanálnějších až po ty nejvýznamnější. Jsou hrdé na jídlo, které jedí, na lidi, domácí zvířata, oblečení apod. Pro lidi ve znamení Lva je všechno, co se jich týká, pozoruhodné a výjimečné.

Jsou pevně přesvědčeni o své vlastní velkoleposti a urputně hájí svůj obraz sebe sama před kýmkoli. Kromě sebevědomí mají ovšem také sklon k sebezapírání. Raději si lžou, než aby přiznali porážku, nedostatek znalostí nebo sil.

Domýšlivá znameníVlastnosti
BeranOdvážní a sebevědomí Často se chlubí úspěchy a postavením Mohou ztratit pokoru a přisvojovat si cizí zásluhy
ŠtírObtížně přijímají kritiku Mají tendenci k vznešenosti a popírání Náchylní k ignorování alternativních názorů
LevVelmi hrdí a sobečtí Považují vše na sobě za úžasné a výjimečné Mohou zabředávat do popírání a nepřijímání kritiky