Kvízy a testy

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Pravopis českého jazyka vůbec není snadný. Provází nás celou školní docházkou a pravidelně se jej učíme. Jak jste na tom s pravidly českého jazyka vy? Ovládáte je dokonale nebo se s nimi perete? Pojďte to zjistit pomocí našeho rychlého testu z českého jazyka a otestujte tak svoje znalosti.

Testové otázky

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich jsou uvedeny tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Vyhodnocení naleznete na konci testu. 

1. Roku 1348 založil Karel IV. město. Jaký je jeho správný název?

A) Nové Město pražské

B) Nové město Pražské

C) Nové město pražské

2. V Praze se nachází několik známých míst i na nábřeží. Jedním z nich je i toto. Jaký je jeho správný pravopis?

A) Nábřeží kapitána Jaroše

B) nábřeží Kapitána Jaroše

 C) Nábřeží Kapitána Jaroše

3. V pražské Nerudově ulici se nachází restaurace, kterou si oblíbil i Václav Havel. Jak se správně jmenuje?

A) Dům u Dvou slunců

B) Dům u dvou Slunců

C) Dům u dvou slunců

4. Co je plurál?

A) jednotné číslo

B) množné číslo

C) pomnožné číslo

5. Podstatná jména pomnožná mají:

A) pouze tvary množného čísla, i když označují pouze jednu věc

B) tvary množného i jednotného čísla

C) počitatelný souhrn jednotlivin stejného druhu

6. Které slovo nepatří mezi abstraktní podstatná jména?

A) přátelství

B) plavání

C) stavení

7. Čeká nás dlouhá cesta vlakem. Podstatné jméno cesta v předchozí větě je:

A) konkrétní

B) abstraktní

C) obecné

8. Vytvořte akuzativ podstatného jména strom.

A) na stromě

B) strom

C) o stromě

9. S jakými otázkami se pojí instrumentál?

A) kdo? co?

B) koho, čeho?

C) s kým? čím?

10. Kterým slovním druhem se nevyjadřuje přívlastek?

A) podstatným jménem

B) přídavným jménem

C) slovesem

Správné řešení

Správné výsledky jsou následující:

 • 1C,
 • 2C,
 • 3A,
 • 4B,
 • 5A,
 • 6C,
 • 7B,
 • 8B,
 • 9C,
 • 10C.

Vyhodnocení

Za každou správnou odpověď si připište jeden bod. Jakmile budete mít spočítáno, podívejte se, jak jste na tom se svým znalosti pravidel českého pravopisu.

 • 0 – 2 body – vaše znalosti jsou vskutku žalostné. Pokud máte něco napsat, s pravidly českého pravopisu se dosti potýkáte.
 • 3 – 4 body – vaše znalosti jsou velice chabé. Dejte si pozor v případě, že máte cokoli psát. Mějte při ruce jazykovou příručku nebo online pravidla.
 • 5 – 6 bodů – vaše znalosti nejsou úplně perfektní. Psanou formu českého jazyka používáte asi velice zřídka.
 • 7 – 8 bodů – vaše znalosti pravidel českého pravopisu jsou na velice dobré úrovni. Buďto jste ve škole dávali pozor a máte dobrou paměť nebo je potřebujete každodenně ke své práci.
 • 9 – 10 bodů – gratulujeme, vaše znalosti pravidel českého pravopisu jsou téměř bezchybné. Klidně byste si mohli dovolit nějaké to doučování.