Kvízy a testy

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Český jazyk patří k nejsložitějším jazykům na světě. Pamatujete si ale na to, kde má naše mateřština svůj původ nebo kolik máme pádových otázek? Pojďte si vyzkoušet náš kvíz.

Kvíz z češtiny

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich jsou uvedeny tři odpovědi a jen jedna je správná. Vyhodnocení naleznete na konci testu. 

Otázka číslo 1: Co je hlaholice?

a) Hlaholice je zkratkou, utvořenou ze začátečních hlásek názvů prvních písmen abecedy.

b) Hlaholice je způsob zápisu, styl psaní znaků starověkých písem, určený prostředky dostupnými ve starověké Mezopotámii, tj. hlínou a rákosem. 

c) Hlaholice či řidčeji a zastarale glagolice je nejstarší, dnes jen výjimečně užívané slovanské písmo. 

Otázka číslo 2: Ve kterém roce k nám přišli Cyril a Metoděj?

a) 725

b) 863

c) 1100

Otázka číslo 3: Kolik máme pádových otázek?

a) 7

b) 10

c) 5

Otázka číslo 4: Ve kterém pádu píšeme „mně“?

a) Pouze ve 3. pádu.

b) Ve 3. a 6. pádu.

c) Pouze v 6. pádu.

Otázka číslo 5: Jak se jmenuje rostlina, kterou se živí koala?

a) Eukalyptus.

b) Eukaliptus.

c) Obojí -i / -y jsou správně.

Otázka číslo 6: Jak se nazývá věda, která studuje český jazyk?

a) Bohemistika

b) Bohemystika

c) Bohemistyka

Otázka číslo 7: Víte, kdo od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a byl později upálen?

a) John Wycliff

b) Martin Luther

c) Mistr Jan Hus

Otázka číslo 8: Co jsou idiomy?

a) Idiomy jsou slova, která vyjadřují vulgarismy.

b) Idiomy jsou ustálená slovní spojení s významem obrazného charakteru, která se používají v běžné komunikaci hovorové mluvy a slangu.

c) Idiomy jsou slova, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) ale rozdílný význam i původ

Otázka číslo 9: Slovo „gympl“ je výrazem, který patří do-

a) spisovné češtiny

b) nespisovné češtiny

c) obě verze jsou správné

Otázka číslo 10: Doplňte: Plemena jako zlatý retrívr, dobrman, jezevčík jsou oblíbenými ps_.

a) -i

b) -y

c) -i / -y

Správné odpovědi

Správné výsledky jsou následující:

 • Otázka číslo 1: Co je hlaholice? Odpověď: c) Hlaholice či řidčeji a zastarale glagolice je nejstarší, dnes jen výjimečně užívané slovanské písmo. 
 • Otázka číslo 2: Ve kterém roce k nám přišli Cyril a Metoděj? Odpověď: b) 863
 • Otázka číslo 3: Kolik máme pádových otázek? Odpověď:
 • Otázka číslo 4: Ve kterém pádu píšeme „mně“? Odpověď: b) Ve 3. a 6. pádu.
 • Otázka číslo 5: Jak se jmenuje rostlina, kterou se živí koala? Odpověď: a) Eukalyptus.
 • Otázka číslo 6: Jak se nazývá věda, která studuje český jazyk? Odpověď: a) Bohemistika
 • Otázka číslo 7: Víte, kdo od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a byl později upálen? Odpověď: c) Mistr Jan Hus
 • Otázka číslo 8: Co jsou idiomy? Odpověď: b) Idiomy jsou ustálená slovní spojení s významem obrazného charakteru, která se používají v běžné komunikaci hovorové mluvy a slangu.
 • Otázka číslo 9: Slovo „gympl“ je výrazem, který patří do- Odpověď: b) nespisovné češtiny
 • Otázka číslo 10: Doplňte: Plemena jako zlatý retrívr, dobrman, jezevčík jsou oblíbenými ps_. Odpověď: b) -y

Vyhodnocení testu

Nyní si spočítejte správné odpovědi a přečtěte si, jak jste na tom se znalostmi z českého jazyka:

 • 1 – 3 správných odpověď – Bohužel vaše znalosti českého jazyka nepatří mezi ty nejlepší. Snad budete mít štěstí příště.
 • 4 – 7 správných odpovědí – Zdá se, že vás v dnešním kvízu dostalo pár chytáků. Nikdy ale není pozdě na doplnění znalosti.
 • 8 – 10 správných odpovědí – Tleskáme! Zdá se, že ani ten nejzáludnější chyták vás nezarazí. Patříte mezi opravdové nadšence bohemistiky.