Kvízy a testy

Rychlý test ze zeměpisu: Otestujte své znalosti!

Rychlý test ze zeměpisu: Otestujte své znalosti!

Vyznáte se v geografii světa – v kontinentech, oceánech, státech, pohořích i řekách? Otestujte se v našem krátkém testu a hned budete mít o svých znalostech jasno.

Testové otázky

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich jsou uvedeny čtyři odpovědi a jen jedna je správná. Vyhodnocení naleznete na konci testu. 

1. Který z uvedených států je největší na světě podle rozlohy?

a) Kanada

b) Čína 

c) Ruska

d) Spojené státy americké

2. Pořadí světadílů od největšího k nejmenšímu je:

a) Asie, Amerika, Afrika, Antarktida, Evropa, Austrálie 

b) Asie, Afrika, Amerika, Antarktida, Austrálie, Evropa

c) Amerika, Asie, Afrika, Evropa, Austrálie, Antarktida 

d) Amerika, Afrika, Asie, Austrálie, Antarktida, Evropa

3. Vyberte, který z uvedených evropských států není monarchií:

a) Norsko

b) Itálie

c) Belgie

d) Velká Británie

4. Který stát je aktuálně nejlidnatější na světě? (Čína přišla o své prvenství letos v dubnu.)

a) Spojená státy americké

b) Indonésie

c) Pákistán

d) Indie

5. Která z afrických řek je se svými 6 671 km nejdelší?

a) Kongo

b) Nil

c) Niger

d) Zambezi

6. Který světový oceán má nejmenší rozlohu?

a) Severní ledový oceán

b) Indický oceán

c) Tichý oceán

d) Atlantský oceán

7. Největším a nejdelším pohořím Ameriky táhnoucího se od severu k jihu přes celý kontinent je pohoří:

a) Kordillery

b) Atlas

c) Skalisté hory

d) Sierra Nevada 

8. Vyberte horu, která se nachází v Asii:

a) Elbrus

b) Mount Everest

c) Kilimandžáro

d) Mount Foraker

9. Která z uvedených evropských sopek je se svou výškou 3 357 metrů nad mořem nejvyšší?

a) Vesuv

b) Helka

c) Etna

d) Stromboli

10. Kolik nalezneme v České republice hor s nadmořskou výškou vyšší než 1 500 metrů?

a) méně než 5

b) mezi 5 a 20

c) mezi 20 a 50

d) více než 50

Správné odpovědi

Správné výsledky jsou následující:

1. c

2. a

3. b

4. d

5. b

6. a

7. a

8. c,d

9. c

10. a (jsou to Sněžka, Luční hora, Studniční hora a Vysoké kolo)

Závěrečné vyhodnocení

Nyní si spočítejte špatné odpovědi:

  • 0-1 chyba: Gratulujeme, máte perfektní zeměpisný přehled. Vyznáte se ve světových pohořích, řekách i státech, ale i v geografii Evropy a České republiky.
  • 2-4 chyby: Vaše zeměpisné znalosti jsou na dobré úrovni. Pokud se chcete zlepšit, vemte si občas do ruky atlas světa.
  • 5 a více chyb: Tentokrát se vám náš test příliš nepovedl. Příště snad budete mít více štěstí.