Další

Stát sebere důchodcům peníze: Jak se bránit?

Stát sebere důchodcům peníze: Jak se bránit?

Valorizace důchodů bude významně nižší, než se očekávalo. Vláda připustila, že na další zvyšování jednoduše nemá dostatek financí. O kolik čeští důchodci přijdou?

Mimořádná valorizace důchodů nebude

V lednu 2024 se v souladu s aktuálně nastavenou legislativou důchody opět valorizují, a to pouze o 360 Kč. Pouze důchodcům, kteří dosáhnou v lednu 2024 věku 85 let, bude od ledna 2024 navýšena procentní výměra o 1 000 Kč, uvádí ČSSZ.

Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Procházková také pro média oficiálně potvrdila, že v letošním roce navzdory prudkému zdražování nemohou poživatelé starobního důchodu očekávat mimořádnou valorizaci. Loni se přidání peněz důchodci dočkali, ovšem ne v takové výši, jak se původně plánovalo. Průměrně vydělávající senior tak přišel dokonce o 7 100 Kč.

Jaký je důvod takového kroku? Vláda zkrátka již na další zvyšování penzí nemá dostatečné finanční prostředky. Již v současné době jsou výdaje na důchody enormní. Podle údajů ČSSZ dosáhly v únoru 2023 podle již výše cca 54 miliard korun.

Současný průběžný důchodový systém je podle představitelů vlády v aktuální podobě jednoduše neudržitelný. Důchodová reforma s sebou však v současné době nese celou řadu nepopulárních úsporných opatření, jako je zavedení pojistného pro pracovníky přivydělávající si na dohodu o provedení práce.

Čeští důchodci na tom nejsou nejhůř, přesto na ně krize dopadá

Jsme na tom ve skutečnosti ovšem tak špatně? Na to odpoví konkrétní čísla. Podle nich průměrná výše starobní penze dosáhla v roce 2023 díky zmíněné valorizaci výše 20 694 Kč. Tento údaj pochází z oficiální důchodové ročenky uveřejněné ČSSZ. Porovnáním absolutních čísel tak lze dovodit, že se důchody zvyšují.

Důchodci v krizových dobách patří do určité míry ke chráněným skupinám obyvatel a nárůst důchodů poráží i výši minimální mzdy. To ale není kompletní úhel pohledu, jelikož v zásadě platí dva protichůdné názorové proudy, které říkají, že vláda v současnosti jednou stranou důchodcům peníze nejen přidává, ale také ubírá.

Viníkem je především vysoká inflace. Ta se následně promítá do valorizace penzí, ale také do zvyšování životních nákladů. Důchodce tak trápí především zvyšující se ceny energií a potravin, ale také výpadky léků.

Celkem 60 % českých seniorů má vytvořený dostatečný finanční polštář, zjistila sonda Poštovní spořitelny. Na druhou stranu stejný průzkum došel k závěru, že 17 % tuzemských důchodců nedisponuje takovými úsporami, aby mohli pokrýt pravidelné výdaje v období delším než jeden měsíc.