Zdraví

Jak často mám nárok na lázně v roce 2024: otázky a odpovědi

Jak často mám nárok na lázně v roce 2024: otázky a odpovědi

Do lázní jezdíváme po prodělaném zranění, operaci nebo v případě, kdy za sebou máme nějakou nepříjemnou nemoc. Důvodem mohou být i dlouhodobé a vleklé zdravotní potíže, pro které můžeme do lázní jezdívat i opakovaně. Napadá vás otázka, jak často mám nárok na lázně? V tomto článku se pokusíme přinést odpovědi na nejčastější otázky.

Nárok na lázně: kdo ho má?

Dnes už není tak snadné dostat se do lázní, jako tomu možná bývalo dříve. Lidmi jsou lázně často vnímány jako pojišťovnou hrazená dovolená, ale zde pozor – lázeňská péče je pacientovi hrazena jen za předpokladu, že je součástí nezbytného lékařského procesu. Ano, do lázní se můžete vydat i na své vlastní náklady, ale nebude to nejlevnější záležitost.

Jak často mám nárok na lázně?

To je otázka, kterou si určitě položil každý, kdo již někdy na lékařovo doporučení lázeňský pobyt absolvoval. Vždy záleží na konkrétní diagnóze, která rozhoduje o tom, jestli má nárok právo na to, aby žádal o opakovaný lázeňský pobyt. Platí, že u diagnóz, které umožňují opakované absolvování lázní, pak lze lázeňskou péči využít jedenkrát za rok.

Rozdíl mezi kompletní a příspěvkovou lázeňskou péčí

Je důležité si uvědomit, že se lázeňská péče dělí na dvě skupiny:

  • kompletní lázeňská péče
  • příspěvková lázeňská péče

Jaký je mezi nimi rozdíl? U kompletní lázeňské péče jde o režim, který je plně hrazen pojišťovnou. Ta vám tak hradí nejen procedury, ale také ubytování a stravu. Je také možné v tomto případě čerpat nemocenskou. U příspěvkové lázeňské péče pojišťovna hradí pouze procedury, ubytování a stravu si hradíte sami. Zde už není možné čerpat pracovní neschopnost.

Jak získat nárok na lázně?

Máte-li pocit, že máte nárok na lázeňskou péči, konzultujte svůj stav s ošetřujícím nebo odborným lékařem. Ten vám může dát doporučení k lázeňské léčbě.