Další

Dotace pro seniorky: 7 dotací, o které můžete v roce 2023 zažádat

Dotace pro seniorky: 7 dotací, o které můžete v roce 2023 zažádat

V rámci programu Nová zelená úsporám Light můžete jako seniorka získat až 240 000 Kč na posílení energetické nezávislosti. Dotace se týkají zateplení domu, výměny oken a dveří a solárního ohřevu vody. Díky tomu můžete ušetřit na výdajích za energie i do budoucna. Na co vše lze čerpat dotaci a další užitečné informace jsme pro vás shrnuli v následujícím článku.

Na co mohu čerpat dotace?

Program Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) pro seniory a nízkopříjmové domácnosti umožňuje získat finanční příspěvek na rychlé zateplení domu a od května 2023 také na instalaci systému na ohřev vody pomocí sluneční energie. 

Dotaci můžete čerpat na:

  1. Zateplení fasády 
  2. Zateplení střechy
  3. Zateplení stropu 
  4. Zateplení podlahy 
  5. Výměnu oken ve vytápěných místnostech 
  6. Výměnu vchodových dveří 
  7. Fotovoltaický nebo termický systém ohřevu vody

Zateplení můžete realizovat svépomocí, ale instalaci solárního systému na ohřev vody musí provést pouze odborně způsobilá osoba.

Kolik můžu dostat?

Na rychlé zateplení fasády, střechy, stropů, podlah a na výměnu oken a vchodových dveří můžete získat dotaci ve výši až 150 000 Kč. Na vybudování fotovoltaického nebo termického systému na ohřev vody se jedná o částku až 90 000 Kč. Celkově můžete od státu dostat finanční podporu až 240 000 Kč

Žádost o dotaci si můžete podat jako noví zájemce, ale i v případě, že jste dotaci na zateplení v NZÚ Light již v minulosti čerpala. Žádost o dotaci si můžete podat před, v průběhu i po provedení úsporných opatření. Finanční prostředky můžete dokonce čerpat předem zálohou.

Mám na dotace nárok?

Podpora se týká pouze úsporných opatření realizovaných po 12. září 2022. Na dotaci máte nárok, pokud jste vlastníkem, nebo spoluvlastníkem rodinného domu (případně obývané stavby pro rodinnou rekreaci), ve kterém jste trvale hlášena déle než od 12. září 2022. 

Další důležitou podmínkou je, že vy jako žadatelka a všichni členové vaší domácnosti musíte pobírat ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Případně jste v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Více informací naleznete na webu Nová zelená úsporám.