Další

Vyhazov bez udání důvodu v Česku 2024? Co se bude měnit a jak to na vás dopadne

Vyhazov bez udání důvodu v Česku 2024? Co se bude měnit a jak to na vás dopadne

Doposud byl v tuzemsku zaměstnanec poměrně dobře chráněn, jelikož výpověď nemohl dostat bez udání důvodu. Co se může změnit v budoucnu?

Jaká je stávající situace na trhu práce

Výpověď obecně musí obsahovat důvod. Bez udání důvodu má možnost výpověď podat pouze zaměstnanec, který je ale zároveň vázán dodržením výpovědní lhůty v délce trvání 2 měsíců.

Tyto důvody na straně zaměstnavatele jsou navíc striktně vymezeny zákonem, uvedeny jsou v zákoníku práce. Stanoveny jsou takto:

  • zrušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
  • nadbytečnost zaměstnance z důvodu organizačních změn
  • zdravotní důvody
  • nesplnění podmínek pro výkon práce na straně zaměstnance
  • důvody, pro které lze pracovní poměr zrušit okamžitě
  • závažné porušení pracovní kázně
  • soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Výpověď navíc musí být podána písemně, jinak ji nelze považovat za platnou. Výpověď mimo to nemůže dát zaměstnavatel zaměstnanci v určitých vymezených případech, jako je období, kdy je uznán dočasně práce neschopným, dále pokud je zaměstnankyně těhotná nebo při čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

Co se má změnit dle NERV

Tato poměrně účinná ochrana zaměstnanců by se mohla do budoucna změnit. Národní ekonomická rada vlády přišla s doporučením umožnit zaměstnavatelům podat výpověď zaměstnanci bez udání důvodu.

Dle NERV je zapotřebí do zákoníku práce vnést určitou flexibilitu. To by mělo otevřít tuzemský pracovní trh, který trpí nedostatkem pracovních sil. Předpokládá se navíc, že se tento problém s ohledem na demografický vývoj bude prohlubovat.

Samotní zaměstnavatelé by takový krok uvítali, striktně proti jsou naopak odbory. Dle Českomoravské konfederace odborových svazů se jedná o zásah v rozporu s ústavou. Nesdělení důvodu totiž znamená, že zaměstnanec se nemůže bránit soudní cestou a nemá tak právo na spravedlivý proces.

Šéf Českomoravského odborového svazu Josef Středula uvedl, že Česko by se tímto krokem vrátilo mezi země, jejichž vývoj není demokratický. Hrozí dokonce, že výpovědi se budou rozdávat podle toho, jestli je zaměstnanec dostatečně loajální, nebo přímo na základě osobních antipatií.

Návrhu se naopak zastal ministr financí. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím o možných změnách debatuje s expertními týmy. Návrhy NERV pro vládu nejsou závazné.