Další

Vlastnosti dle jména: Jací jsou Jakubové, Elišky a další častá jména?

Vlastnosti dle jména: Jací jsou Jakubové, Elišky a další častá jména?

Jméno každého z nás je nesmírně důležité. Je to nejen způsob, jakým jsme identifikováni, ale má také daleko hlubší význam. Zajímá vás, co o vás říká vaše jméno? Jste důslední nebo naopak lenivější? To se dozvíte v dnešním článku.

Eliška

Vaše křestní jméno Eliška přispívá k citlivým, tvůrčím a idealistickým vlastnostem vaší povahy, které by se mohly projevit v různých literárních nebo uměleckých oblastech. Toužíte po harmonii a vytříbenosti ve svém okolí i ve všech osobních vztazích. Jste laskavé, ale plaché, působíte klidně, ale uvnitř trpíte nervovým napětím, které vám ubírá sílu.

Jakub

Jméno Jakub vytváří dojem klidné, systematické a technické povahy a chytré, vynalézavé mysli, která dbá na detaily. Přitahuje vás práce venku v přírodě, kde byste zažili klid a pohodu, po které tolik toužíte. Máte sklony k tichosti, zdrženlivosti, trpělivosti a konzervativnosti.

Šimon

Vaše křestní jméno Šimon vytváří rychlou a chytrou mysl, která je schopná pochopit a vstřebat nové myšlenky. Jste spíše studijní a každou novou myšlenku před jejím přijetím mentálně zpochybňujete. Přestože jste velmi znalí a inteligentní, spontánní slovní projev vám často činí potíže.

Petr

Vaše křestní jméno Petr vytváří individualitu, nezávislost, sebevědomí, iniciativu a sklon k fyzické aktivitě. Nemáte sklon slučovat své názory a stanoviska s ostatními, přijímat kompromisy nebo pracovat v podřízeném postavení proti své vůli. Vaše vyjadřování je vždy zcela přímé a upřímné a postrádá umírněný tón taktu, diplomacie a přátelskosti.

Jana

Vaše křestní jméno Jana vám propůjčuje přátelskou, vyrovnanou a laskavou povahu s rychlou a bystrou myslí. Rádi spolupracujete s ostatními a organizujete jejich úsilí, ale někdy může vaše iniciativy zhatit nedostatek sebedůvěry, nerozhodnost, a dokonce i nečinnost. Jste však závislí na podpoře a povzbuzení druhých. Oceňujete kvalitu a znáte hodnotu peněz, toužíte být finančně úspěšní a užívat si životního komfortu.

Barbora

Vaše křestní jméno Barbora naznačuje vlastnosti vůdce a organizátora, ale potíže se soustředěním a systematičností vašeho úsilí vám brání v dosažení vašich cílů. Toužíte po dobré životní úrovni a nejlepší kvalitě všech svých hmotných statků. Máte přátelskou povahu, ostatními jste oblíbení pro svůj smysl pro humor a příjemnou osobnost a milujete večírky a společenské akce obecně.

Tomáš

Jméno Tomáš vám dalo citlivost a ocenění pro jemnější a hlubší věci v životě. Dokážete se těšit z četby, studia a rozjímání o mnoha různých tématech. Když se probudí vaše zájmy nebo zvědavost, intenzivně pracujete na nových věcech, ale váš zájem často ochabuje, když se setkáte s nudou a monotónností, což má za následek, že mnoho věcí necháte nedokončených.

Hana

Vaše křestní jméno Hana vám dává touhu porozumět druhým a pomáhat jim, ale zároveň se můžete příliš angažovat v jejich problémech a v důsledku toho si dělat příliš velké starosti. Toužíte po vlastním domově a rodině a máte schopnost vytvářet porozumění a harmonii v rodinných svazcích, protože jste poddajné, shovívavé a taktní. Milujete děti a neváhali byste se postarat o všechny děti, které by vás potřebovaly. Kdykoli je to možné, vyhýbáte se hádkám.