Další

Tohle se žene na české seniory. O kolik si pohoršíte právě vy?

Tohle se žene na české seniory. O kolik si pohoršíte právě vy?

Na důchodce se chystá celá řada změn. Nová reforma přináší opatření, která mají zajistit důchodovému systému udržitelnost. Přináší i nová pravidla pro valorizaci. Co se mění?

Důchodová reforma zpomaluje valorizaci penzí

Valorizace důchodů je mechanismem, který zachovává reálnou hodnotu starobních důchodů. Jde o povinné každoroční zvyšování důchodů v procentech. Stanoveno je přímo zákonem. Valorizaci provádí ČSSZ automaticky a není tak nutné o ni žádným způsobem žádat.

Aktuálně však dochází k jejímu zpomalení. Do valorizace se započítává celá inflace, z růstu reálných mezd je to ale nyní namísto poloviny jen třetina. Praktický důsledek pozměněného výpočtu už důchodci pocítili v pravidelné valorizaci v lednu 2024.

Základní výměra důchodu v roce 2024 činí konkrétně 4 400 Kč. Důchody tak vzrostly o 360 Kč. To je významně méně než v předchozím roce. Důchody přiznané před datem 1. ledna 2023 se totiž zvýšily v průměru o 825 Kč.

Kromě základní výměry se důchody skládají i té procentní. Vzhledem k tomu, že ta letos zůstala beze změny, důchody se o výše uvedenou částku zvýšily všem, kteří je pobírají, shodně.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka zpomalování valorizace odůvodnil nutností zajistit dlouhodobou udržitelnost důchodového systému a zachovat možnost čerpání z něj i budoucím generacím. Opozice naopak hovoří o šetření na penzistech, nebo dokonce o jejich okrádání či ožebračování.

Mimořádná valorizace nebude, nahradí ji příspěvek

Stejně tak mluvčí ministerstva potvrdila, že vláda neplánuje mimořádnou valorizaci. K té se přistupuje, pakliže v rozhodném období činí inflace 5 % nebo více. Tímto způsobem se starobní důchody v červnu 2023 zvýšily v průměru o 755 Kč.

Novela však počítá s tím, že mimořádné valorizace nahradí jednorázový solidární příspěvek. I k němu by mělo dojít, pokud cenový růst překročí 5 %. Stejně jako valorizace má být podle ministra Jurečky připočten automaticky k důchodu a nebude se tak muset o něj žádat. Pobírat by jej důchodci měli v druhé polovině roku, aby nemuseli při zhoršení ekonomické situace čekat celých 12 měsíců.

Tento příspěvek má být rozdělen na dvě části. Polovinu hodnoty má reprezentovat fixní částka pro všechny shodná, druhá polovina bude tvořena zvýšením, které bude odvislé od jejich procentní výměry.

Zdroje

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-poslanci-posunuli-zpomaleni-valorizaci-penzi-a-zprisneni-pravidel-predcasnych-duchodu-do-tretiho-cteni-40437471

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/mimoradne-valorizace-nahradi-prispevek-k-duchodu-oznamil-jurecka-8062