Další

Tento sýr Lidl prodával ve velkém a teď ho musíte vyhodit. Co zjistila v únoru inspekce?

Tento sýr Lidl prodával ve velkém a teď ho musíte vyhodit. Co zjistila v únoru inspekce?

Nekvalitní potraviny jsou problémem řady obchodníků. Závadný sýr nyní SZPI zjistila v Lidlu. O co se jedná?

SZPI objevila závadný sýr v Lidlu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce představuje organizační složku státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Hlavním předmětem SZPI je činnost kontrolní, kterou zaměřuje na fyzické i právnické osoby.

Kontrolní činnost inspekce především orientuje na zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky, případně předměty a materiály přicházející do styku s potravinami.

O výsledcích svého působení SZPI pravidelně informuje prostřednictvím webu Potraviny na pranýři. Aktuality zveřejňuje také na svých sociálních sítích. Kontrolou již neprošla řada potravin. V poslední době  se tak stalo například i u sýru z Lidlu.

Jedná se konkrétně o strouhaný Eidam značky Pilos, která je privátním brandem známého řetězce. Kontroloři na závadnou potravinu narazili v provozovně Lidlu ve Veselí nad Moravou. Jak vyplývá z přiložené fotodokumentace i ze shrnutí závady, sýr byl napaden plísní.

SZPI informuje, že u části z kontrolovaných balení byl výskyt plísně detekován pod neporušeným obalem. Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Potravina taktéž neměla prošlé datum minimální trvanlivosti.

Lidl má problém se sýrem, zákazníci by ho neměli konzumovat

Kontroloři do Lidlu ve Veselí nad Moravou vyrazili 31. ledna 2024. Nebyl to ale jediný problém se sýrem Pilos, který objevili. Stejná situace na ně čekala i v Lidlu v Pardubicích. Opět se jednalo o plísně viditelné pouhým okem.

Závěr kontroly přitom zní, že potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení. Zákazníci by tak tento sýr jednoznačně neměli konzumovat, pokud jej doma mají. Ovšem pozor, málokdo ví, že různé poživatiny, u nichž zjistíte, že jsou závadné, nemusíte hned házet do koše.

Podobně jako u jakékoli jiného zboží máte nárok je reklamovat. Potraviny běžného charakteru můžeme reklamovat dokonce do 8 dnů od jejich zakoupení, není-li na výrobku vyznačena lhůta použitelnosti.

S sebou si do obchodu vezměte nejlépe účtenku ke zboží. To ale, pozor, není povinnost. Pokud jste produkt zaplatili kartou, můžete prokázat fakt, že jste jej koupili v daném obchodě, také výpisem z účtu.