Další

Stát si od nového roku posvítí na dlužníky: co se stane s exekucemi?

Stát si od nového roku posvítí na dlužníky: co se stane s exekucemi?

Rok 2024 přináší řadu změn. A ty se mimo jiné dotknou i exekucí. Na co všechno se budou muset dlužníci připravit?

Nezabavitelná částka se pro rok 2024 snižuje

Rok 2024 přináší změny v exekucích. Tou první je výpočet nezabavitelné částky, což je částka, která je z pohledu exekutora nedotknutelná. Výpočet se mění kvůli snížené normativní částce nákladů. Výše životního minima na jednotlivce zůstává shodná.

Ve výsledku tato změna vede ke snížení nezabavitelné částky. Podle Centrálního registru dlužníků České republiky to pro dlužníky znamená sníženou finanční ochranu. Z výplaty jim jednoduše zůstane méně peněz.

V intencích přesných částek to znamená, že základní nezabavitelná částka na dlužníka poklesne na 12 705 Kč, což je o 933 Kč méně než doposud. Pro každou vyživovanou osobu v domácnosti se nezabavitelná částka snižuje o 234 Kč na 3 176 Kč. Mimo to dochází k poklesu limitní částky, nad kterou je možné výplatu plně zabavit a to na 28 585 50 Kč.

Tato částka se vypočítává dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. jako úhrn dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby podle zvláštního právního předpisu na osobu povinného, a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné.

Chystá se zavedení nové fixní srážky ze mzdy

Zatím ve fázi návrhu je další změna v podobě zavedení fixní srážky ze mzdy. Ta by měla činit 10 % z minimální mzdy. Požadavek vznesla v roce 2024 Exekutorská komora České republiky. Zvažování nové právní úpravy potvrdil i mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Návrh podpořila i Česká asociace věřitelů, která jej prostřednictvím své mluvčí označila za potřebný.

Důvod této novinky je poměrně zřetelný: Výtěžnost srážek ze mzdy klesá, jelikož právě vlivem výše zmíněné nezabavitelné částky neplatí řada lidí s nízkými příjmy dost. A tomu chce Exekutorská komora zabránit. Došlo by tak prakticky k prolomení nezabavitelné částky.

Vůči podobnému záměru se však striktně vymezily neziskové organizace. Nesouhlas vyslovil především Člověk v tísni, Charita ČR a Rada seniorů. Podle zástupců těchto subjektů dopadne na již tak ohrožené nízkopříjmové skupiny obyvatel, vytlačí je do šedé ekonomiky a zavede do extrémní chudoby.