Další

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Znalosti českého jazyka jsou důležité pro každého, kdo chce dokonale porozumět svému rodnému jazyku a umět se v něm i jeho záludnostech dobře orientovat. Víte, jak dobře ovládáte češtinu a kde máte ještě prostor pro zlepšení? Abychom vám odpověď na tuto otázku usnadnili, tak vám přinášíme rychlý test, který vám pomůže otestovat si vaše znalosti. Test obsahuje otázky z různých oblastí českého jazyka, od gramatiky až po pravopis a interpunkci. Za každou správnou odpověď, jež naleznete na konci článku, si připište 1 bod.

1) Co znamená slovo „chrapot“?

A) zvonivý zvuk

B) změna a zastření hlasu

C) hrubý, hlasitý zvuk

2) Jaký slovní druh nejčastěji vyjadřuje vztah mezi podmětem a přísudkem ve větě?

A) příslovce a číslovka

B) podstatné jméno a přídavné jméno

C) podstatné jméno a sloveso

3) Jak se správně píše slovo, jehož významem je, když je něco prokazatelně jisté?

A) neoddiskutovatelný

B) neodiskutovatelný

C) neodiskutovatlenný

4) Které slovo v následující větě je příslovce? „Rychle běžel do školy.“

A) rychle

B) běžel

C) školy

5) Co znamená slovo „exaktní“?

A) nejistý, nejasný

B) přesný, přesně určený

C) zábavný, veselý

6) Jak se nazývá první pád při skloňování?

A) akusativ

B) dativ

C) nominativ

7) Která z těchto možností má správně použitou interpunkci?

A) „Nevěděla, co má říct, protože se na ni všichni dívali, jako kdyby čekali na odpověď.“

B) „Nevěděla co má říct, protože se na ni všichni dívali jako kdyby čekali na odpověď.“

C) „Nevěděla, co má říct protože se na ni všichni dívali jako kdyby čekali na odpověď.“

8) Jaký je rozdíl mezi příslovím a přirovnáním?

A) Přísloví se používá v literatuře, zatímco přirovnání se používá v mluveném jazyce.

B) Přísloví vyjadřuje obecnou pravdu, zatímco přirovnání slouží k ilustraci konkrétní situace.

C) Přísloví a přirovnání jsou synonyma.

9) Které slovo v následujícím výroku je napsáno gramaticky správně? „Nemůžu si pomoct, ale ten film byl straštně nudný a nebyl vůbec ničím vyjímečný.“

A) straštně

B) vyjímečný

C) pomoct

10) Které slovo je správně napsáno?

A) kdekoli

B) kdekoliv

C) oba tvary jsou správné

Vyhodnocení

Správné odpovědi: 1B, 2C, 3A, 4A, 5B, 6C, 7A, 8B, 9C, 10C

Jak jste dopadli aneb Vyhodnocení vašich znalostí

0-2 body

Pokud jste získali 0-2 bodů, nevzdávejte to a nezoufejte. Český jazyk je složitá věc a vy jste se alespoň snažili. Rozhodně se nenechte odradit a pokračujte v učení, věřte si!

3-5 bodů

Pakliže máte na kontě 3-5 bodů, gratulujeme. Je to už relativně dobrý výsledek a můžete být na sebe pyšní. Znáte základy češtiny, které vám stačí při každodenní komunikaci. Budete-li chtít své znalosti ještě vylepšit, můžete se zaměřit na gramatiku a slovní zásobu. 

6-8 bodů

Jestliže jste si na své konto připsali 6-8 bodů, tak to můžete považovat za vynikající. Jste na skvělé úrovni a vaše znalosti češtiny jsou velmi dobré. Můžete se považovat za zdatného češtináře. 

9-10 bodů

Jestli jste získali 9-10 bodů, tak jste podali ohromující výkon. Jste neuvěřitelně zdatní v češtině a patříte mezi špičku v této oblasti. Můžete být na sebe náležitě hrdí.