Kvízy a testy

Rychlý test IQ: Nejste jenom krásná, ale i chytrá? Zjistěte své IQ

Rychlý test IQ: Nejste jenom krásná, ale i chytrá? Zjistěte své IQ

Máte ráda hádanky, kvízy a rébusy? Pak jste nejspíš inteligentnější, než si sama myslíte. Přesvědčte se o svém IQ v našem krátkém testu. Připravili jsme pro vás deset zábavných hádanek a číselných rébusů.

Testové otázky

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich je možná pouze jedna správná odpověď. Vyhodnocení naleznete na konci testu. 

1. Vyberte rčení, které jsme upravili:

a) Na hrubý pytel, hrubá záplata.

b) Chytrému napověz, hloupého kopni.

c) Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

d) Pýcha předchází pád.

e) Komu není rady, tomu není pomoci

2. Přeházením písmen v “KARIAME” vznikne název:

a) řeky

b) kontinentu

c) zvířete

d) města

e) rostliny

3. Která z uvedených věcí je nejméně podobná ostatním?

a) báseň

b) malba 

c) květ

d) román

e) socha

4. Jaké ze slov se významově nejvíce blíží slovu “UDAVAČ”?

a) pomlouvač

b) lichotník

c) bonzák

d) zrádce

5. Eva má ráda číslo 9, ale nemá ráda 8. Má ráda 25 ale nemá ráda 24. Má ráda 81 ale nelíbí se jí 80. Které číslo má ráda?

a) 13

b) 38

c) 56

d) 64

e) 97

6. Pokud všechny Tralala jsou Lululu a všechny Lululu jsou Pipipi, tak potom všechny Tralala jsou Pipipi. Je to pravda?

a) ano, je to pravda

b) ne, je to lež

c) je to úplný nesmysl

7. Pro která z čísel platí, že je 1/4 z 1/2 z 1/5 z čísla 200:

a) 40

b) 20

c) 10

d) 5

e) 4

8. Vyberte dvojici, která má podobný logický vztah jako dvojice zadaná: “POČESTNÝ – NEJPOČESTNĚJŠÍ”:

a) znamenitý – výborný

b) dobrý – nejlepší

c) horší – nejhorší

d) malý – menší

e) nejznámější – známý

9. Které přísloví se významově nejvíce blíží k “ZDÁNÍ KLAME”?

a) Nehas co tě nepálí

b) Bez práce nejsou koláče

c) Neříkej hop, dokud nepřeskočíš

d) Tichá voda břehy mele

e) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

10.  Vyberte z řady číslo, které do ní nepatří: “1 – 2 – 5 – 10 – 13 – 26 – 29 – 48”:

a) 1

b) 5

c) 26

d) 29

e) 48

Správné odpovědi

Správné výsledky jsou následující:

 • 1. b (Chytrému napověz, hloupého trkni.)
 • 2. b (AMERIKA)
 • 3. c (ostatní jsou lidské umělecké výtvory)
 • 4. c
 • 5. d (má ráda jen druhé mocniny)
 • 6. a (jedná se o asociativní zákon, kdy jde o asociativní zákon: když A = B a B = C, pak A = C)
 • 7. d (⅕ z 200 je 40, ½ z 40 je 20 a ¼ z 20 je 5)
 • 8. c
 • 9. d
 • 10. e (2.1 = 2, 2 + 3 = 5, 2.5 =10, 10 + 3 = 13, 2.13 = 26, 26 + 3 = 29, 2.29 = 58 a ne 48)

Závěrečné vyhodnocení

V naší populaci je průměrné IQ okolo 98 bodů. Hodnota mezi 115 a 129 body je považována za nadprůměrné IQ a hodnota nad 130 bodů za mimořádně nadaní. 

 • 0 chyb: Vaše IQ je vysoko nad průměrem.
 • 1-2 chyby: Vaše IQ je nadprůměrné.
 • 3-4 chyb: Vaše IQ je průměrné.
 • 5 a více chyb: Vaše IQ je podprůměrné.

Výsledky testu jsou pouze orientační.