Další

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Čeština má mezi evropskými jazyky jednu z nejsložitějších gramatik. Vyskytuje se zde totiž řada složitých pravidel a výjimek. To nám Čechům ale nepřekáží v tom, být na krásný rodný jazyk právem hrdí. A to je správně. Otázkou ale zůstává, jestli ovládáme náš mateřský jazyk na výbornou. Vyzkoušejte se, jak obstojíte vy. Do následujícího rychlého testu jsme pro vás vybrali několik zaručených chytáků. 

Testové otázky

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich je uvedena pouze jedna je správná odpověď. Vyhodnocení naleznete na konci testu. 

1. Jaký je význam slova “pernamentní”?

a) trvalý, stálý, nepřetržitý

b) opak slova temperamentní

c) žádný, jde o chybný zápis slova permanentní

2. Ve kterém slovním spojení jsou správně napsána písmena i/y?

a) vyviklaný zub

b) vyhřátá výřivka

c) vysutý most

3. Vyznáte se v problematických výrazech dobýt/dobít? Která z uvedených možností není správně?

a) Zapsal se do dějin jako vojevůdce, který dobil tři království.

b) Nechal si dobít baterii v mobilu jen na 50 procent.

c)  Někdo se mi už dvakrát dobýval do bytu.

4. Z následujících vět vyberte tu, která není napsaná podle pravidel českého pravopisu:

a) Ze všech oborů mě nejvíce lákala právě filosofie.

b) Dlouho jsem neviděl tak nehumánní zacházení se zvířaty!

c) Takové jednání se na škole považuje za standartní.

5. Výrazy “kvůli” a “díky” se někdy chybně zaměňují. Ve které z těchto vět jsou výrazy použity v souladu s pravidly českého pravopisu?

a) Zvítězila prý jen kvůli velmi dobrým vztahům s porotci.

b) Mohli si postavit dům hlavně díky pomoci rodiny.

c) Díky její nedochvilnosti jim skoro ujel autobus.

6. Která z uvedených vět je napsaná špatně? Zaměřte se na zdvojené hlásky.

a) Paní M. je vinna z trestného činu.

b) Ranný středověk je moje nejoblíbenější historická epocha. 

c) V mluvnici známe rod činný a trpný.

7. Ve které z možností jsou správně uvedena malá a velká písmena místních názvů?

a) Spojené státy americké, stanice Národní třída, Mys Dobré naděje

b) ulice Na Výsluní, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

c) Severní ledový oceán, dům U Tří sluncí, Rychnov Nad Kněžnou

8. Která věta je napsaná podle pravidel českého pravopisu? Všímejte si dlouhého a krátkého i/y.

a) je to zvláštní vyjímka

b) použil balicí papír

c) milující tchýně

9. Jaká varianta slova téhož významu není podle pravidel českého pravopisu možná?

a) manikůra

b) manikúra

c) manikýra

10. Ve které z následujících vět je chybně použita čárka ve větě před spojkou “a”?

a) Neudělal úkol, a navíc celou hodinu vyrušoval.

b) Byl se všech nejrychlejší, a proto vyhrál.

c) Jana vždy měla krásné vlasy, a dokonalou pleť.

Správné odpovědi

Správné výsledky jsou následující:

1) c

2) a

3) a

4) c

5) b

6) b

7) b

8) b

9) a

10) c

Závěrečné vyhodnocení

Za každou správnou odpověď si připočítejte jeden bod.

  • 0-4 body: Tak to se nepovedlo. Buď vám náš test nesedl, nebo český jazyk příliš neovládáte. To ale není důvod k zoufání. Pokud máte mateřský jazyk ráda, můžete své znalosti vylepšit četbou oblíbeného žánru nebo podobnými online testy.
  • 5-7 bodů: Vaše znalosti jsou průměrné –  v nějakých úsecích gramatiky se vyznáte, jiné vám dělají problémy. Pokud si chcete doplnit mezery, udělejte si podobných testů několik.
  • 8-10 bodů: Gratulujeme, vaše znalost mateřského jazyka je na vysoké úrovni. Určitě byl český jazyk váš oblíbený předmět a v dospělosti jste přečetla mnoho kvalitní literatury. Chybu ale neuděláte, když si čas od času své znalosti upevníte podobným testem.