Další

Neztrácejte peníze, na které máte nárok! 5 tipů, o co požádat

Neztrácejte peníze, na které máte nárok! 5 tipů, o co požádat

Požádat si o sociální dávky může být cestou, jak ulevit napjatému rozpočtu. Na co všechno mohou mít lidé v současné době nárok?

Požádat o sociální dávky není ostuda

Se sociálními dávkami se v minulosti pojila řada předsudků: Že by si o ně příslušníci střední třídy žádat neměli, jelikož na tom nejsou tak špatně. A že ten, kdo se o ně uchází, spadl až na pomyslné dno. Ze kterého by si navíc měl pomoci sám, jelikož se jednoduše málo snaží.

Požádat si o dávky však už dávno není stigmatem. Mnoho lidí naopak nabývá přesvědčení, že pokud do systému roky přispívali, mají teď nárok z něj také čerpat. Ostatně pokud splní požadavky pro přiznání dávek, proč by se měli čehokoli obávat?

Jaké dávky tedy můžete využít?

  • příspěvek na bydlení
  • doplatek na bydlení
  • mimořádná okamžitá pomoc
  • přídavek na dítě
  • příspěvek na péči

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je určen k úhradě nákladů souvisejících s bydlením. Nárok na něj vzniká v okamžiku, kdy náklady na bydlení přesahují 30 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveň těchto 30 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšších než částka normativních nákladů na bydlení.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je určen osobě, která nemá dostatek příjmů na bydlení v bytě, nebytovém prostoru nebo na ubytovně. Tato dávka napomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení, které jsou maximálně ve výši v místě obvyklé, tedy podle vyjádření ministerstva práce dle typu bydlení 80 až 90 % normativních nákladů.

seniorky móda leden 2024

Mimořádná okamžitá pomoc

Tato dávka je určena jako jednorázová pomoc při nenadálé životní události. Tedy pokud hrozí vážná újma na zdraví, vážná mimořádná událost jako živelní pohroma, žadatel potřebuje financovat správní poplatky, jistotu (kauci), nocleh, žádá o přispění na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte, na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti nebo mu hrozí sociální vyloučení.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je určen rodinám s nízkými příjmy. Požádat si konkrétně mohou všichni, jejichž příjem se pohybuje ve výši do 3,4násobku životního minima. Výše přídavku je odstupňována podle věku dítěte, u nejvyšší věkové kategorie tak lze získat až 1080 Kč.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Dávka se vyplácí tedy například handicapovaným včetně dětí nebo seniorů. Potřebnou pomoc má mít žadatel zajištěnu ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Zdroje:

  • https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni
  • https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci
  • https://www.mpsv.cz/web/cz/pridavek-na-dite
  • https://www.mpsv.cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc