Další

Lhůta pro uplatnění nároku na důchod přes tiskospis se v roce 2024 krátí: Víte jak to stihnout?

Lhůta pro uplatnění nároku na důchod přes tiskospis se v roce 2024 krátí: Víte jak to stihnout?

Když dosáhnete důchodového věku, musíte si o důchod požádat. Jak to učinit správně a k čemu slouží speciální tiskopis s názvem Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění?

Jak podat žádost o důchod

V první řadě je nutné uvést, že jak deklaruje ČSSZ, do důchodu odejít můžete, ale nemusíte. Není to ani po dosažení příslušného věku jednoduše vaše povinností. Mimo věkového limitu byste měli mít, pokud do důchodu odejít míníte, taktéž potřebné roky důchodového pojištění.

Důchod vám tedy nebude přiznán automaticky, musíte si podat žádost, a to na pracovišti ČSSZ. Podat ji můžete osobně anebo elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ s využitím elektronické identifikace (například datová schránka či bankovní identita).

K žádosti o přiznání důchodu je potřeba doložit:

  • doklad totožnosti, tj. občanský průkaz, případně cestovní pas či povolení k pobytu
  • doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno
  • potvrzení školy o délce studia
  • doklady o době vojenské služby
  • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti
  • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách

Žádost o důchod je možno v souladu se stávajícími podmínkami podat i zpětně.

Nejlepší účesy pro seniorky 2023

K čemu slouží tiskopis Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění?

Jak přímo uvádí ČSSZ, tento tiskopis umožňuje žadateli zachovat příslušné datum uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění v souvislosti s podáním žádosti o důchod v případech, kdy ve výjimečných a ojedinělých situacích nemůže řádně sepsat žádost na OSSZ. Tedy si vlastně rezervujete možnost podat žádost o důchod i zpětně.

Stáhnout si tento formulář můžete na ePortálu ČSSZ. Poslat jej lze elektronicky prostřednictvím bankovní identity, případně si ho můžete vytisknout a dodat na příslušnou OSSZ osobně nebo jednodušeji poštou.

Je důležité si uvědomit, že se nejedná o řádnou formu žádosti. Na ČSSZ se tedy nakonec musíte osobně dostavit. Příslušný termín si dojednáte s pracovníky této instituce na základě návaznosti na vaše podání. Ovšem pozor, lhůta pro uplatnění nároku na důchod se nově zkrátila na 90 dnů, původně byla dvojnásobná, tedy 180 dnů. A to u veškerých formulářů podaných od prosince roku 2023.

Použít tento tiskopis můžete i u žádosti o předčasný důchod, jelikož v těchto případech zpětná žádost možná není. Právě podání tiskopisu Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění se tak za této situace využívá poměrně často.