Horoskopy

Falešní lidé dle horoskopu: Které znamení k falešnosti inklinuje více než jiné?

Falešní lidé dle horoskopu: Které znamení k falešnosti inklinuje více než jiné?

Mezi falešné lidi a podvodníky povětšinou patří znamení, která ovládá planeta Merkur. Kromě toho do této skupiny patří i ta znamení, která se obávají konfliktů a sporů a díky tomu inklinují k falši a podvodům.

Která znamení mají sklony k falši?

Blíženci jsou sice hbití a dobře se přizpůsobují, jejich chybou je však dvojjazyčnost. Také v sobě ukrývají dvě osobnosti, jsou to lidé dvou různých tváří. Špatným směrem je může zavést také jejich dokonalá schopnost improvizace. Jako svěřenci Merkura, který je bohem obchodníků, komunikace, ale také zlodějů, jsou šikovnými vymýšleči nevinných šprýmů, ale také podvodů a falešností. Obavy z konfliktních situací a nepříjemných střetů mohou svést na scestí a falši také Váhy a Ryby. Také Štír umí být falešný a podvodů se dopouští v případě, kdy jsou ohroženy jeho zájmy.

Mezi falešná znamení patří také Beran, jehož charakteristickou vlastností je impulzivita. Je zbrklý a nejprve jedná a až potom myslí. Sice s ním zažijete spoustu zábavy a legrace, jakmile je však ohroženo jeho ego, okamžitě se uchyluje k falešnostem. Často bývá sebestředný a nespolehlivý, upřednostňuje svoje vlastní potřeby před potřebami ostatních. Pokud se vše daří, bude tu pro vás. Objeví-li se však problém, raději vycouvá. Občas falešný umí být také Střelec, který je svobodomyslný a má dobrodružného ducha. Má problémy se závazky. Díky tomu, že nevydrží na jednom místě dostatečně dlouho, neudrží trvalé přátelství. Vzhledem k tomu, že patří mezi ohnivá znamení, má sklony k impulzivitě a bezohlednému chování. Emocionální povahu v sobě nese Rak. Je příliš citlivý a může s vámi manipulovat. Aby získal pozornost ostatních, vytváří neexistující problémy. Jeho reakce mohou představovat prostředky k dosažení vytoužených cílů. Lev je proslulý svojí sebedůvěrou, silou a odvážným duchem. Přitahuje k sobě pozornost. Může však být sebestředný a sebejistý, což souvisí s touhou být ve středu dění. To jej občas přivádí k falši. Mezi vodní znamení patří Štír, který je loajální ke svým blízkým. Pokud jej zradíte, chová vůči vám zášť a umí být pěkně falešný. Také dovede být pěkný tajnůstkář a ukrývá před vámi podstatné informace. Dokonale umí s každým manipulovat.

Která znamení jsou nejméně falešná?

Mezi taková patří Vodnář, u kterého se jeho ideály a vize zkrátka z falší a podvody neslučují. Také Kozorohovi se faleš příčí. Obdobně to má nastavené Panna. Také ostatní nejmenovaná zde znamení se falši a podvodům raději vyhýbají, neboť vědí, že se vždy na každou faleš přijde.