Další

DŮCHODY: 120 tisíc lidí do předčasné penze. Koho se to týká?

DŮCHODY: 120 tisíc lidí do předčasné penze. Koho se to týká?

Odchod do předčasného důchodu se z finančního hlediska nevyplatí. V rámci důchodové reformy má být tento aspekt kompenzován lidem z tzv. náročných profesí. Koho se tato změna dotkne?

Proč se předčasné důchody nevyplatí

Odchod do předčasného důchodu se jeho žadateli promítá do celkové výplaty penze formou jejího krácení. A to snížením procentní výměry důchodu za každých i započatých 90 dní o 1,5 % výpočtového základu, tj.  osobního vyměřovacího základu redukovaného za využití redukčních hranic.

Podle kritiků Češi předčasné penze nadužívají. V roce 2022 už o ně ostatně skutečně žádalo víc zájemců než o ty řádné. V některých případech se však jedná o jedinou možnost, jelikož žadateli rodinná situace nebo aktuální zdravotní stav jednoduše neumožní dále vykonávat svoje povolání. Odchod do předčasné penze tak stále navzdory své finanční nevýhodnosti zůstává pro řadu obyvatel východiskem z jejich aktuální situace.

Kdo půjde do předčasného důchodu bez krácení

V rámci důchodové reformy tak ministerstvo práce a sociálních přišlo s návrhem, že ne všem žadatelům by se musela penze v případě předčasného odchodu do důchodu krátit. Tyto osoby jsou zařazeny do soupisu tzv. náročných profesí. V praxi má jít o cca 120 000 pracovníků. Jednat se má o povolání, jako jsou svářeči, brusiči, ale také zedníci či kvalitáři a testovači výrobků a laboranti.

Přesný soupis vychází z výsledků analýzy ministerstva zdravotnictví o invaliditě a pracovní neschopnosti za posledních deset let. Obecně se má dotknout těch, kteří pracují v náročných podmínkách zatížených hlukem, chladem, teplem či vibracemi. Mezi rizikové faktory patří i chemikálie na pracovišti.

Konkrétně se vychází ze stávající kategorizace práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví:

  • 1. kategorie – Do této kategorie spadají práce, u kterých dle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví pracovníka.
  • 2. kategorie – Práce označené touto kategorií mají na zdraví pracovníků vliv jenom výjimečně, a to zejména u vnímavých jedinců (alergici atd.).
  • 3. kategorie – Tato kategorie zahrnuje práce, u kterých jsou překračovány hygienické limity či jsou naplněna kritéria pro zařazení dané práce do této kategorie.
  • 4. kategorie – V této nejzávažnější kategorii jsou všechny práce, jejichž zdravotní rizika není možné vyloučit ani s používáním dostupných ochranných opatření.

V původním návrhu se počítalo se zaměstnanci ve 3. a 4. kategorii náročnosti. Nakonec však bylo rozhodnuto, že tato možnost bude umožněna pouze pracujícím ve 4. kategorii.

Zdroje

  • https://www.mpsv.cz/narocne-profese
  • https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-predcasne-penze-bez-kraceni-se-maji-tykat-az-120-tisic-lidi-40461914