Další

Tyto peníze důchodci už neuvidí: Víte jak je získat zpět?

Tyto peníze důchodci už neuvidí: Víte jak je získat zpět?

Důchodci v současné době přicházejí vlivem inflace i snižování valorizace důchodů o peníze. Jakým způsobem je získat zpět? Do čeho investovat a proč?

Současná vláda šetří, dotýká se to i důchodců

Česko se ocitlo v ekonomické krizi. Vláda se to snaží řešit prostřednictvím celé řady úsporných opatření. Ty zasahují v nemalé míře dokonce i tak ohroženou skupinu, jakou jsou senioři.

Potýkat se tak mimo jiné museli se:

  • zrušením nároku na státní příspěvek k doplňkovému penzijnímu spoření
  • zkrácenou valorizací penzí z roku 2023
  • chybou ČSSZ, kdy tato nereagovala na zvýšení nezabavitelné částky pro lidi s exekucí a insolvencí

Těchto peněz se důchodci již nebudou schopni domoci. Chyba ČSSZ se podle dnešních zpráv dotkla až 70 000 důchodců, kterým byl vyplacen nižší důchod, než měl být. Mohou to být v některých případech až tisíce korun, ale stát podle ministerstva práce a sociálních věcí peníze vrátit nemůže.

Podobné je to se zkrácenou valorizací penzí z loňského léta, která vzbudila začné vášně. Návrh na zrušení novely podala skupina 71 poslanců ANO. Záležitost pak dospěla až k ústavnímu soudu. U něj nakonec opatření obstálo.

Změnil se i nárok na státní příspěvek k penzijnímu spoření. Na něj nedosáhnou od 1. července 2024 ti, kterým byl přiznán starobní důchod.

Účesy pro seniorky pro rok 2024

Jak nejlépe spořit a investovat

Obecně lze říci, že kdo nechce v důchodovém věku zůstat nezajištěn, měl by na důstojné stáří začít myslet včas. Výdaje na důchody jsou dlouhodobě vyšší než částka, kterou disponuje stát. Hodnota průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě klesá a spoléhat se na stát se nevyplatí. Začít spořit se vyplatí co nejdříve.

Průměrný Čech v penzi stráví více než čtvrtinu života, dle aktuálních výhledů se odchod do důchodu navíc bude do budoucna spíše posouvat. A podle odborníků se nedá příliš čekat, že by se náklad na život v tomto případě naopak adekvátně snižovaly.

Už zmíněné doplňkové penzijní spoření může být dobrou eventualitou. Mimo to se v Česku v roce 2024 objevila i novinka v podobě tzv. dlouhodobého investičního produktu. Ten umožňuje zhodnocení prostřednictvím řady investičních nástrojů, jako jsou podílové fondy, dluhopisy, akcie nebo ETF. Vždy záleží primárně na tom, jak vysoký výnos investor očekává a jakou míru rizika je ochoten akceptovat.