Další

Jak se mění odpracované roky do důchodu? Přehled 2024

Jak se mění odpracované roky do důchodu? Přehled 2024

Podmínkou pro přiznání nároku na důchod jsou tzv. odpracované roky. Co to znamená a jaké změny nás čekají v tomto ohledu v roce 2024?

Co si představit pod pojmem odpracované roky

Obecně o přiznání nároku na vyplácení starobního důchodu rozhodují dva nejdůležitější faktory. Jedná se o:

  • důchodový věk
  • odpracované roky

Správněji se druhý zmíněný atribut nazývá doba pojištění. Tedy jde o adekvátně dlouhou dobu, po kterou je člověk důchodově pojištěn. Jak uvádí ČSSZ, doba pojištění se prokazuje evidenčním listem důchodového pojištění.

Pokud si nejste jisti, zda dostatečnou dobu máte, může vám ČSSZ zdarma vypracovat informativní osobní list důchodového pojištění, který obsahuje doby zaměstnání, tedy i ono pojištění důležité pro přiznání důchodu.

Jaká pravidla platí pro důchodový věk a odpracované roky v roce 2024

Obecně lze říci, že v současné době potřebuje žadatel před přiznáním penze odpracovat jako zaměstnanec a podnikatel nejméně 30 let. Případně dosáhnout na 35 let důchodového pojištění, kam se ale kromě zaměstnání či podnikání počítají i tzv. náhradní doby.

Stejná doba pojištění, tj. 35 let, platí dosud i pro přiznání předčasného důchodu. Od října 2024 se pak minimální doba pojištění zvýší na 40 let.

S výpočtem důchodového věku je to o něco složitější. Ovlivní jej totiž pohlaví, datum narození a počet vychovaných dětí. Navíc až do roku 2024 platí takzvaný strop, který určuje, že věková hranice pro odchod do důchodu činí 65 let.

Původně neomezený růst prosadil exministr Jaromír Drábek s koalicí ODS, TOP 09 a Věcí veřejných. Což znamená, že nejmladší generace by dle tohoto výpočtu do důchodu mohla odejít dokonce až v 73 letech. Což se ukázalo v roce 2017 jako neudržitelné a vláda vedená Bohuslavem Sobotkou prosadila právě již zmíněný strop.

Podle původních plánů se měl důchodový věk zastropovat až do roku 2030, posléze se začalo hovořit dokonce o roku 2035. To ale zřejmě nakonec realizováno nebude a lidé narození po roce 1981 budou do důchodu odcházet až v 67 letech nebo i později.

Kdo má v roce 2024 nárok na důchod a jak se jeho výše počítá

Letos tak důchodového věku dosáhnou:

  • muži a bezdětné ženy narození v roce 1960 do konce listopadu
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1960, které vychovaly jedno dítě
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1961, které vychovaly dvě děti
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1962, které vychovaly tři nebo čtyři děti
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1963, které vychovaly pět a více dětí

V roce 2024 se konkrétně budou důchody počítat ze základní výměry ve výši 4 400 Kč, dále dle koeficientu přepočtu dřívějších příjmů a zvýšených redukčních hranic. Některým také výši důchodu ovlivni i připočítání výchovného a zvýšení důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě.