Další

Tipy na podzimní svátky a tradice: Jak si užít Halloween, Svátek všech svatých a další podzimní svátky!

Tipy na podzimní svátky a tradice: Jak si užít Halloween, Svátek všech svatých a další podzimní svátky!

Pod pojmem tradice si asi každý vybaví ty, které dodržujeme především na Vánoce a Velikonoce. Ale i podzimní čas s sebou přináší celou řadu svátku, ke kterým se váží, mnohdy zapomenuté, tradice. Některé z nich jsme pro vás připravili.

Halloween – 31. října

Jedná se o původně keltský lidový svátek, který zůstal zachovaný především v anglosaských zemích – USA, Kanada, Velká Británie, Irsko nebo Austrálie. U nás se zachovala především tradice dlabání a vyřezávání dýní. Tam, kde se slaví, se děti převlékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s koledami o sladkosti.

Dušičky – 2. listopadu

Během tohoto podzimního svátku navštěvujeme hřbitovy, rozsvěcíme svíčky a vzpomínáme na své zesnulé. V minulosti bylo zvykem házet jídlo do ohně – představovalo tak obětinu zemřelým. Také se peklo pečivo ve tvaru kostí a darovalo se pocestným a žebrákům.

Svatý Martin – 11. listopadu

Symbolem tohoto svátku jsou pečená svatomartinská husa, knedlíky a zelí. K ochutnání se podává mladé kyselkavé víno. Zvykem a tradicí byly také trhy, poutě nebo posvícení. Někde tyto zvyky se dodržují dodnes. Scházely se celé rodiny a svatomartinské hostiny byly velmi bohaté. Pak nastal šestinedělní předvánoční půst.

Svatá Kateřina – 25. listopadu

Byla to doba posledních tanečních zábav. Pak nastával advent. Ten zábavu zakazoval. Zábavu obstarávaly ženy a také si vybíraly, s kým budou tancovat.

Další tradice a zvyky

Podzim a vítr se vážou s pouštěním draků. Na podzim je vše na poli obstaráno – vše je sklizeno a pole zaorané, není tedy potřeba pracovat a je čas na zábavu.

Další tradice spojená se sklizní je pečení brambor. Na polích se dělaly ohníčky ze suchého chrastí a suché bramborové natě. Kolem ohně muselo být ticho, jinak by nehořel. Do horkého popela se pak ukládaly brambory, které se nechaly upéci.

Tradiční byly i posvícenské slavnosti, které oslavovaly úrodu. První se slavila podzimní rovnodennost, pak vinobraní a svátky svatých.