Kvízy a testy

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Ať už jste ze školy krátkou, nebo delší dobu, český jazyk byste měli ovládat dokonale. Jak jste na to se svými znalosti si můžete vyzkoušet v následujícím testu. Jak se popasujete s následujícími úkoly zaměřenými nejen na pravopis? Jste připraveni? Tak vzhůru na test.

Testové otázky

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich jsou uvedeny tři odpovědi. Vyhodnocení naleznete na konci testu. 

1. Ve které dvojici vět se nevyskytují antonyma?

A) Pavel si koupil veliký míč. – Petr si pořídil malou raketu.

B) Na dovolenou pojedeme na sever. – Na jihu je vždy tepleji.

C) Marek je šikovný. – Patrik je zručný.

2. Jaké slovo je synonymum ke slovu obratný?

A) nešikovný

B) dovedný

C) neobratný

3. Do věty doplňte antonymum ke slovu zima – Venku je…

A) chladno

B) mráz

C) teplo

4. Které slovní druhy nejsou ohebné?

A) příslovce

B) slovesa

C) zájmena

5. Maminka by snad pro svou holčičku udělala všechno. – Co je v této větě přísudkem?

A) udělala by

B) snad udělala

C) udělala

6. V jakém čísle je slovo křoví v následující větě? Z křoví vykukovala čísi hlava.

A) v jednotném

B) v množném

C) v hromadném

7. Jakého vzoru je podstatné jméno vejce?

A) kuře

B) růže

C) moře

8. Přišel jsi včas do práce? O jaký druh tázací věty se jedná?

A) vylučovací

B) doplňovací

C) zjišťovací

9. Jaký větný člen je slovo bzučení v následující větě? Na chvíli ustalo bzučení letadla.

A) příslovečné určení

B) podmět

C) přívlastek

10. Která věta je napsána správně?

A) V elektrárně funguje výkonná turbína.

B) V elektrárně funguje výkoná turbína.

C) V elektrárně funguje víkonná turbína.

Správné řešení

Správné výsledky jsou následující:

 • 1C,
 • 2B,
 • 3C,
 • 4A,
 • 5A,
 • 6A,
 • 7C,
 • 8C,
 • 9B,
 • 10A.

Vyhodnocení

Za každou správnou odpověď si připočítejte jeden bod. Pokud máte sečteno, podívejte se, jak jste v testu uspěli a jaké jsou vaše znalosti českého jazyka:

 • 0-2 body – vaše znalosti jsou velice chabé. Český jazyk není vaší silnou stránkou. Chcete-li si dovednosti osvěžit, využijte nějaké online kurzy.
 • 3-4 body – vaše znalosti se pomalu začínají vytrácet. Pravidla českého pravopisu využíváte jen málo, proto se vám v paměti objevují mezery. Stálo by za to si paměť osvěžit.
 • 5-6 bodů – vaše znalosti jsou průměrné. Občas se nějaká ta neznalost projeví, ale víte si rady a většinou se vám podaří vybruslit. Dávejte si pozor, když musíte něco napsat.
 • 7-8 bodů – vaše znalosti jsou stále ještě velmi dobré. Paměť vám slouží, sice občas nějakou tu drobnou chybičku uděláte, ale není to nic fatálního.
 • 9-10 bodů – gratulujeme, vaše znalosti jsou stále na velmi dobré úrovni. Za svůj mluvený ani psaný projev se nemusíte stydět.