Kvízy a testy

Rychlý test z autoškoly: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z autoškoly: Otestujte své znalosti!

I když jste určitě skvělá řidička, přece jen už je to nějaký pátek, co jste udělala autoškolu. Navíc se od té doby mnohé předpisy změnily. Otestujte si své znalosti v našem krátkém testíku na pravidla silničního provozu, ať víte, na čem jste.

Testové otázky

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich jsou uvedeny tři odpovědi a jen jedna je správná. Jak jste dopadla, se dozvíte na konci testu.

1. Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

a) Neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; znamení o změně směru nedává.

b) Neohrozí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; znamení o změně směru nedává.

c) Neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

2. Řidič nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit:

a) Pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

b) S výjimkou případu zdravotní nevolnosti.

c) S výjimkou případu, kdy je zastavován pracovníkem dráhy.

3. „Vozidlo“:

a) je pouze motorové vozidlo, poháněné vlastní pohonnou jednotkou.

b) je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj.

c) je každé vozidlo s výjimkou tramvaje.

4. Jaká je přednost svislého a vodorovného dopravního značení? (např. v případě pokud odporují dopravní značky pruhům namalovaným na silnici)

a)  svislé dopravní značení má přednost před vodorovným

b)  vodorovné dopravní značení má přednost před svislým

c)  svislé a vodorovné dopravní značení jsou si rovnocenné a případ uvedený v závorce by se stát neměl

5. Chodci v obytné zóně:

a) Nemusí při užívání obytné zóny brát ohled na pohyb vozidel.

b) Musí umožnit jízdu pouze vozidlům s právem přednostní jízdy.

c) Musí umožnit jízdu všem vozidlům.

6. Účastníci dopravní nehody, při které došlo ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle:

a) Jsou povinni vždy ohlásit tuto dopravní nehodu policistovi.

b) Jsou povinni ohlásit tuto dopravní nehodu policistovi pouze v případě, že je tato škoda vyšší než 100 000 Kč.

c) Nejsou povinni ohlásit tuto dopravní nehodu policistovi, jestliže se dohodnou na míře účasti na způsobené škodě a ohlásí nehodu pojišťovně.

7. Těhotné ženy:

a) Nesmí nikdy používat bezpečnostní pásy.

b) Musí používat bezpečnostní pásy.

c) Nemusí používat bezpečnostní pásy, pokud je vozidlo vybaveno airbagem.

8. Zastavuje-li řidič u okraje pozemní komunikace:

a) nesmí dávat znamení o změně směru jízdy.

b) musí dávat znamení o změně směru jízdy.

c) může dávat znamení o změně směru jízdy.

9. Při jízdě vozidla po krajnici:

a) Je nutno dbát zvýšené opatrnosti, vzhledem k možnosti porušení její nezpevněné části a převrácení vozidla.

b) Není nutno dbát zvýšené opatrnosti.

c) Musí být uvedeno v činnost výstražné světelné zařízení.

10.  Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

a) Přibližně 20 stlačení za minutu.

b) Přibližně 60 stlačení za minutu.

c) Přibližně 100 stlačení za minutu.

Správné odpovědi

Správné výsledky jsou následující:

1. c

2. a

3. b

4. a

5. c

6. a

7. b

8. b

9. a

10. c

Závěrečné vyhodnocení

Spočítejte si chybné odpovědi, jakmile budete mít spočítáno, podívejte se, jak jste na tom se svým znalosti pravidel silničního provozu:

  • 0-2 chyby: Gratulujeme ke krásnému výsledku, svůj řidičák jste právě obhájila.
  • 3-4 chyby: Některé otázky jste odpověděla správně, ale jiné vám nesedly. Možná by vám neuškodilo udělat si více podobných testů a zopakovat si tak důležitá pravidla silničního provozu.
  • 5 a více chyb: Tak to se opravdu nepovedlo. Zkuste si test udělat ještě jednou při plném soustředění.