Další

Tento nález šokoval i potravinářskou inspekci: Co našli ve známých supermarketech?

Tento nález šokoval i potravinářskou inspekci: Co našli ve známých supermarketech?

V supermarketech se občas nedbá na hygienu tak, jak by bylo vhodné. Jaké „zajímavé“ nálezy zde kontroloři objevili v posledních letech a kde to bylo?

Supermarkety mají problémy s kvalitou potravin i stavem prodejen

Státní zemědělská a potravinářská inspekce je organizační složkou státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství.

Zajišťuje státní dozor zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin. Do oblasti kontrolní činnosti SZPI spadají zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky, a rovněž předměty a materiály přicházející do styku s potravinami.

A kontroly realizuje tento orgán pravidelně. Jak dokládá poslední oficiálně zveřejněná zpráva za rok 2022, v tomto roce uskutečnil téměř 49 tisíc kontrolních vstupů a uložil pokuty za téměř 110 milionů.

Pozornosti inspektorů tak neunikly ani známé supermarkety. A situace zde není nikterak růžová. V poslední době tak například v roce 2023 inspekce varovala před kuřecím masem prodávaným v Penny Marketu. Laboratorní rozbor potvrdil ve vzorku výskyt bakterie rodu Salmonella Infantis, která vyvolává salmonelózu.

A nebyl to rozhodně ojedinělý exces. Z provozovny stejného řetězce v Mostě také kontroloři nahlásili na podzim 2023 výskyt trusu hlodavců, výrazně zanedbaný úklid, výrazné znečištění prostor a nečistoty na podlaze.

V roce 2024 odhalila SZPI problémy v Albertu i Tescu

Vůbec nejčerstvějším „hříšníkem“ se ale stala společnost Tesco, a to konkrétně na pobočce v Neratovicích. Sem SZPI vyrazila na obhlídku v lednu 2024 a na výsledek kontroly následně upozornila prostřednictvím svého webu Potraviny na pranýři, který je oficiální platformou pro informování spotřebitelů o závěrech úředních kontrol. V supermarketu tak byl zaznamenán výskyt trusu hlodavců, výskyt mrtvých hlodavců i výrazné znečištění prostor. Tesco tak muselo zavřít a zjednat nápravu.

Za pověstný rámeček si zřejmě nedá verdikt Státní zemědělské a potravinářské inspekce ani původem nizozemský supermarket Albert. Ispekce sem vyrazila také v lednu 2024. A v berounské provozovně se problémů našlo hned několik. Patřil k nim výskyt trusu hlodavců, dále představovalo problém i to, že provozovna nebyla zabezpečená před pronikáním škůdců.

Navíc zde došlo k nalezení potraviny poškozených nebo kontaminovaných škůdci. Očividné byly i stopy po působení a výskytu hlodavců. A aby prohřešků nebylo málo, rovnou zaměstnanci SZPI zaznamenali i kouření v prostorách provozovny