Další

Seniorům hrozí exekuce: Na co si musíte dát do konce 2024 pozor?

Seniorům hrozí exekuce: Na co si musíte dát do konce 2024 pozor?

Senioři jsou ohroženi závažnými finančními potížemi. Které oblasti je nejvíc trápí a na co by si měli dát především pozor?

Proč se senioři zadlužují

Senioři se stávají stále početnější skupinou, která se propadá do dluhů. Nízký příjem v podobě důchodu mnohdy vede k tomu, že například při zhoršení zdravotního stavu musí dotyčný jednotlivec upřednostnit nákup léků a nezvládne již platit další finanční závazky, varují experti.

Za řadu dluhů si ale mohou tito lidé v zásadě sami. Příčinami se ve své analýze zaobíral například v roce 2017 Institut pro kriminologii a sociální prevenci.

Podle odborníků patří k nejčastějším příčinám zadlužení seniorů především:

  • dluhy vzniklé z nezaplaceného penále při změnách smluv s dodavateli energií a operátorů
  • dluhy vzniklé v souvislosti s předváděcími akcemi a podomním prodejem
  • dluhy vzniklé v souvislosti s finanční pomocí dětem
  • dluhy vzniklé v důsledku zneužití osobních údajů seniora

Tyto problémy mohou následně vyústit až v exekuci. Senior totiž ze svého průměrného důchodu jen obtížně může dluhy splácet a pokusit se tak tíživou situaci účelně řešit. Zásadním je proto především prevence, tedy snažit se dluhy nedělat. Faktem totiž podle odborníků je, že v této věkové kategorii je typickým projevem nízká finanční gramotnost.

Jak uchránit seniora před dluhy

Senior by tak měl pečlivě číst smlouvy. Pakliže jim nerozumí, musí si vyžádat potřebný čas a může například konzultovat jejich znění s rodinným příslušníkem. Zásadně není vhodné bez potřebného povědomí takovou smlouvu podepsat.

Nátlak by si důchodce neměl nechat líbit ani právě od nejbližších příbuzných. Znamená to především nebrat si na své jméno úvěry, které rodina potřebuje. Ale ani nesnažit se jim zavděčit nákupy například drahé elektroniky, na kterou si ale následně je nutné půjčovat.

Což samozřejmě platí i opačně. Asociace občanských poraden, kam se starší lidé uchylují právě se žádostí o pomoc ohledně řešení finančních potíží, tvrdí, že i děti a vnuci se snaží často rodičům a prarodičům pomoci. Paradoxně však mohou být závazky také nad jejich možnosti a dostat je do kolotoče dluhové spirály.

Co se týče předváděcích akcí, které s oblibou útočí na tuto cílovou skupinu, platí, že zboží na nich je předražené vždy. Nevyplatí se tak vůbec se jich účastnit a jednoznačně už vůbec ne si na nich cokoli kupovat.

Mnozí zástupci starších věkových kategorií navíc míří i na specializované kurzy digitální gramotnosti. Ty totiž nabízejí řadu cest, jak odhalit podvodníky na internetu. Právě zranitelní senioři bývají terčem manipulace a nátlaku tzv. kyberšmejdů.

Zdroje

https://bezpecny.stredoceskykraj.cz/wp-content/uploads/2017/11/Jak-na-dluhy-nejen-pro-seniory.pdf

https://www.mvcr.cz/soubor/seniori-s-exekuci-poznatky-z-vyzkumne-sondy-pdf.aspx