Kvízy a testy

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Český jazyk obsahuje řadu slov převzatých z cizích jazyků. Některá se používají běžně a ani si neuvědomujeme, že nejsou původní. Význam některých ale činí mnohým lidem potíže. A právě na taková záludná slova se zaměřuje náš dnešní test. Jak obstojíte vy?

Testové otázky

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich jsou uvedeny tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Vyhodnocení naleznete na konci testu. 

1. Jakou vlastnost popisuje přídavné jméno “žoviální”?

a) stydlivý, ostýchavý

b) vychytralý, mazaný

c) bodrý, veselý

2. Jaký význam má slovo “satisfakce”?

a) zadostiučinění

b) pokuta

c) pomsta

3. Když řekneme o člověku, že je marginální, myslíme tím, že je:

a) pošetilý a nevzdělaný

b) žijící na okraji společnosti

c) namyšlený a sebestředný

4. Který výraz označuje jev, když se něco považuje za samozřejmé, ale výslovně se to neuvádí nebo nerozvání?

a) ambivalentní

b) implicitní

c) ekvivalentní

5. Synonyma pro přídavné jméno “erudovaný” jsou:

a) znalý, vzdělaný

b) prostý, hrubý

c) mocný, vlivný

6. “Jeho odpověď byla vágní.” Jak bychom mohli větu přepsat, aby neztratila význam?

a) Jeho odpověď byla stručná.

b) Jeho odpověď byla nesouhlasná.

c) Jeho odpověď byla nejasná.

7. Slova “nezávazný” a “nepovinný” lze nahradit jedním slovem cizího původu. Tipnete si kterým? 

a) fakultativní

b) konvenční

c) fundovaný

8. Význam spojení “faux pas” (čteme “fópa”) nejspíš všichni známe. Ne všichni ale víme, že pochází z francouzštiny. A ještě méně z nás tuší, jaký je jeho doslovný překlad. Uhádnete jej?

a) zlý zvyk

b) špatný krok

c) nemístný omyl

9. Které z uvedených slov vystihuje člověka, který je podlézavý až patolízalský?

a) dogmatický 

b) servilní

c) agilní

10. Občas se můžete setkat s latinským spojením “a priori”. Jaký je jeho význam?

a) předem, předchůdný

b) získaný ze zkušenosti

c) k tomuto, za určitým účelem

Správné odpovědi

Správné výsledky jsou následující:

 • 1. c
 • 2. a
 • 3. b
 • 4. b
 • 5. a
 • 6. c
 • 7. a
 • 8. b
 • 9. b
 • 10. a

Závěrečné vyhodnocení

Za každou správnou odpověď si připočítejte jeden bod. Až budete mít získané body sečtené, podívejte se, jak jste na tom se svými znalostmi pravidel českého pravopisu a zda je náhodou nepotřebujete oprášit.

 • 0-1 chyba: Ve slovech cizího původu se vyznáte skvěle. Gratulujeme ke krásnému výsledku!
 • 2-4 chyby: Některá slova jste už slyšela, ale jiná pro vás byla novinkou. Alespoň jste se naučila pár nových slov, která se vám rozhodně neztratí.
 • 5 a více chyb: Přejaté výrazy vám příliš neříkají, možná by vám pomohlo občas otevřít slovník cizích slov.