Další

Pivo, které se už nevyrábí: 3 zaniklé značky

Pivo, které se už nevyrábí: 3 zaniklé značky

Česko je zemí piva a pivovarů, které mu zajistily celosvětovou proslulost. Platilo to v minulosti, a platí to i dnes. Neznamená to ale, že by svět výroby piva nepodléhal změnám. V průběhu času pivovary vznikají a zanikají, stejně jako je tomu i v každém jiném oboru lidské činnosti. Jaké jsou příklady piv, které už si v obchodech nekoupíme?

Česko: země piva

V současné době funguje na našem území okolo 600 pivovarů. To není na zemi s 10,5 miliony obyvatel vůbec špatný výsledek, naopak, v Evropské unii není země s větším počtem pivovarů na počet obyvatel. Není bez zajímavosti, že se jedná o zhruba stejný počet jako v dobách První republiky.

Tehdejší pivní trh měl s tím dnešním leccos společného, vládly mu pivovary v Plzni, na Smíchově a ve Velkých Popovicích. Významná část piva mířila na export, a i tehdy existovaly minipivovary. A stejně jako dnes některé pivovary zanikaly, třeba Kvasiny, Mutěnín nebo pivovar v Sázavském klášteře.

Otřes přineslo znárodnění pivovarů po roce 1948. Jedním z průvodních jevů následujícího období bylo to, že řada pivovarů produkovala pivo, které bylo spíše zdrojem vtipů než národní hrdosti. Po roce 1989 tato piva logicky zmizela z trhu. K nim se ovšem musely přidat i značky, které zkrátka nezvládly přechod k volnému trhu.

Březnické pivo Lokšan

V Březnici se pivo vařilo již od poloviny 15. století. Svoji zlatou éru pak zažilo březnické pivo na začátku 20. století, po Druhé světové válce ale přišlo znárodnění a časté střídání nadřazených národních podniků. Až v roce 1969 se pivovar osamostatnil jako samostatný výrobní závod a na svět přišlo pivo Lokšan. Za vše ale hovoří jeho přezdívky: „Pivo hrdinů“ nebo „Pivo z březových košťat“. Hned po privatizaci proto zmizela tato značka v propadlišti dějin.

Jablonecký Jantar

Jablonecký pivovar vznikl v roce 1833 a v rukou německé statkářské rodiny Romischů vzkvétal. Pivovar neskolil ani velký požár z roku 1905. Po Druhé světové válce byli majitelé odsunuti a pivovar znárodněn. V prvním období, kdy stavěl na tom, co vybudovali soukromí majitelé, šlo o čtvrtý největší pivovar v tehdejším Československu. Státní vlastnictví ale podnik ničilo, neinvestovalo se a pivovar chátral. Jablonecký Jantar se již dávno netěšil dobré pověsti, a i přes určité investice v 80. letech byl v roce 1990 definitivně uzavřen.

Karlovarský Dukát

Karlovy Vary si spojujeme spíše s lázeňstvím než pivovarnictvím, i zde se ale pivo vařilo. Místní pivovar byl založen již roku 1604 a v dalších staletích prošel klasickým vývojem, který skončil znárodněním v roce 1948. Pod hlavičkou několika nadřazených národních podniků produkoval pivovar oblíbenou jedenáctku (před rokem 1989 to byl u nás poměrně unikátní druh piva) Karel a také dvanáctku Dukát. I tyto značky jsou již jen ozvěnou minulosti.