DalšíNezařazené

Nositelé těchto jmen jsou nejvíce arogantní: TOP 3 ješitní lidé

Nositelé těchto jmen jsou nejvíce arogantní: TOP 3 ješitní lidé

Podívejte se společně s námi na tři jména, která mohou patřit k nejvíce arogantním lidem ze všech, přesto je však nutné následující výčet brát s rezervou, protože se jedná o informace na základě numerologie, které nejsou nikterak vědecky podloženy. Velmi jednoduše se tak může stát, že se ve svém životě setkáte s nositeli následujících jmen, kteří jsou naopak velmi empatičtí, citliví či dobrosrdeční. Jak se říká – důvěřuj, ale prověřuj. Především však s otevřeným srdcem!

Emanuel

Nositel jména Emanuel může být velmi materialisticky zaměřený a ve všem vidět pouze svůj profit, proto často také nezakládá rodinu a veškeré city si schovává sám pro sebe. Než dozraje, užívá si svého života plnými doušky a především se nechce nechat nikým ovládat. Jeho arogance je občas velmi silná.

Význam jména Emanuel: Je hebrejského původu a volným překladem může být bůh s námi.

Blanka

Nositelka jména Blanka má obvykle vysokou dávku neustálé energie a je tedy potřeba, aby se dokázala ovládat – nejlépe by se Blanky měly řídit podle přísloví dvakrát měř, jednou řež. Blanka je však často také nebojácná a mezi nejvíce arogantní jména se řadí z toho důvodu, že může upřednostňovat práci před svou rodinou a jako (obvykle) vedoucí či šéfka na rodinu postupem času naprosto zanevřít.

Význam jména Blanka: Toto jméno má své kořeny v latině a volně by se dalo přeložit jako neposkvrněná, čistá či bílá, což se příliš významově neshoduje s možnou arogancí tohoto jména.

Marek

Nositel krásného jména Marek je obvykle šikovný a nadaný, avšak může být také arogantní a často výbušný. Pokud se Marek narodí ve znamení Lva, je o oheň na střeše postaráno. Pokud se tedy pro Marka rozhodnete, vybírejte si svého muže také dle znamení a zaměřte se na ta klidnější, jako jsou třeba Ryby nebo citliví Raci.

Význam jména Marek: Toto jméno je římského původu a v překladu znamená také bojovník nebo válečník.