Horoskopy

Hodíme se k sobě podle jména? Víme, jak si to vypočítat

Hodíme se k sobě podle jména? Víme, jak si to vypočítat

Hledáte způsoby, jak zjistit, zda se s vaším partnerem opravdu hodíte? Numerologie, starodávná věda založená na číslech, vám může nabídnout zábavnou a odlišnou perspektivu. Co mohou vaše jména odhalit o vaší vzájemné kompatibilitě?

Jak si vypočítat vztahové číslo

Vypočítání čísla jména není nic obtížného. Každé písmeno abecedy má určitou číselnou hodnotu. Rozepište si vaše a partnerovo jméno, každému písmenu přiřaďte číselnou hodnotu a sečtěte je. Následně sečtěte výsledná čísla obou jmen do jednociferného čísla. Toto je vaše vztahové číslo.

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Příklad:

Martina Nováková: (4+1+9+2+9+5+1) + (5+6+1+2+6+1+1) = 31 + 22 = 53 => 5+3 = 8

Pavel Svoboda: (7+1+4+5+3) + (1+6+6+2+6+4+1) = 20 + 26 = 46 => 4+6 = 10 => 1+0 = 1

Výsledné číslo vztahu: 8 + 1 = 9

Číslo 1

Tento vztah je založený na inteligenci a slovním vyjádření pocitů, což může vést k silné intelektuální vazbě, ale zároveň vyžaduje více fyzických projevů.

Číslo 2

Reprezentuje intuici a porozumění. To značí hlubokou emoční vazbu a snadné porozumění mezi partnery.

Číslo 3

 Tento vztah je živý a energický, často plný zábavy, ale vyžaduje stálý přísun nových zážitků, aby partneři předešli nudě.

Číslo 4

Symbolizuje stabilitu a spolehlivost. Vztah stojí na pevném základu, což vytváří pevný základ, ale může někdy postrádat spontánnost.

Číslo 5

 Tento vztah je harmonický a příjemný, s vysokou mírou porozumění, ale může čelit problémům s nestálostí.

Číslo 6

 Reprezentuje rodinné souznění a společné budování harmonického domova, ale občas postrádá osobní nezávislost.

Číslo 7

Tento vztah utváří dvě nezávislé osobnosti, což může přinést výzvy ve vzájemné koordinaci a porozumění.

Číslo 8

Symbolizuje rozumové pochopení a potřebu pracovat na emocionální otevřenosti a sdílení citů.

Číslo 9

 Reprezentuje duchovní sounáležitost a hluboké vzájemné pochopení, ale může také odhalit tendenci ke konkurenceschopnosti a neustálému hledání něčeho „lepšího“.