Další

Důchodci si polepší! Zjistěte, o kolik se vám zvýší penze.

Důchodci si polepší! Zjistěte, o kolik se vám zvýší penze.

I v roce 2024 se budou navyšovat penze. Za jakých podmínek a komu konkrétně? Na kolik si důchodci ve výsledku přijdou?

Důchodci mohou očekávat pravidelnou valorizaci

Důchody se pravidelně zvyšují vlivem tzv. valorizace. Pod tímto termínem se obecně skrývá úprava hodnoty. Hlavním smyslem valorizování důchodů je zachovat kupní sílu skupině seniorů. Dochází k ní proto pravidelně vždy 1. ledna daného roku.

Důchody se valorizují všem seniorům bez rozdílu. To znamená, že nehraje roli aktuální majetková situace. Navíc nemá vliv ani to, zda i po dosažení důchodového věku jednotlivec, který pobírá starobní důchod, dále pracuje nebo podniká.

V roce 2024 se tak od 1. ledna veškeré důchody zvýšily o 360 Kč, průměrný starobní důchod v současnosti tedy činí zhruba 20 700 Kč. Výše základní výměry důchodu pro rok 2024 je stanovena na 4 400 Kč.

Navíc se v případě, že výše inflace překročí 5 %, zavádí i tzv. valorizace mimořádná. Konkrétně od roku 2024 se v takovém případě zvedne procentní výměra důchodu o 30 % růstu inflace. Mimo to se mohou důchodci těšit i na dočasný přídavek. Ten by měl odpovídat zvýšení průměrného důchodu o 30 % růstu cen. Stejně jako je automatická valorizace se ani o tento přídavek nemusí žádat.

Důchody se zvýší i o výchovné

Od ledna 2024 se zvyšuje též zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Účastníkům odboje a odporu proti komunismu je zaručen starobní důchod minimálně v průměrné výši.

Již od ledna 2023 se vyplácí i tzv. výchovné. To se odvíjí od počtu vychovaných dětí, přičemž za každé z nich se může starobní důchod zvýšit o 500 Kč. Neexistuje žádný limit pro počet dětí. Nárok na něj vzniká tomu z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu.

Ženy ho k pobírání důchodu získají automaticky, a to u všech, kterým byl starobní důchod přiznán od data před 1. lednem 2023. U mužů se předpokládá doložení péče. Vyžaduje se doložit údaje o době a rozsahu osobní péče o dítě a vyplnit čestné prohlášení.

Smyslem výchovného je nejen zlepšit finanční situaci seniorů obecně, ale navíc i setřít nerovnosti, které vznikají ve výši důchodů mužů a žen, a to právě vlivem doby, kdy žena není začleněna do pracovního procesu právě kvůli péči o potomka.

Zdroje:

  • https://www.penize.cz/kalkulacky/valorizace-duchodu
  • https://www.mpsv.cz/web/cz/zvyseni-starobniho-duchodu-za-vychovu-ditete/deti-v-otazkach-a-odpovedich