Další

Důchodci si pohorší! Co hrozí a na co se musí každý senior připravit od března?

Důchodci si pohorší! Co hrozí a na co se musí každý senior připravit od března?

Ekonomická situace tuzemských seniorů se nezlepšuje. Od března tohoto roku se navíc s důchodovou reformou objevují i další změny. Které to konkrétně jsou?

Senioři by měli odcházet do důchodu později a pracovat

Už v roce 2022 varovala statistická data, že čeští penzisté utratí za základní potraviny více než 23 % průměrného důchodu. A jejich situace se nezlepšuje díky narůstající inflaci. Ta podle dat unijního statistického úřadu Eurostat z konce roku 2023 byla v ČR vůbec nejhorší z celé EU, ceny u nás stouply o 7,6 %. 

Na počátku března 2024 navíc resort práce a sociálních věcí dokončil zákon k reformě penzí, který přináší celou řadu změn, přičemž ne všechny jsou pozitivní.

Stěžejní je hlavně posun důchodového věku, který se má prodlužovat. Už by tak nemělo platit, že hranicí je věk 65 let. Věkový limit má být navázán na statistiky naděje dožití. Tedy čím delší bude doba dožití, tím později budou navrženy odchody do penzí. Hlavním důvodem je to, že populace postupně stárne.

Vláda se dle představených opatření také snaží motivovat Čechy, aby pokud možno i v pozdějším věku zůstali v práci. V současnosti je těch, kteří pobírají starobní důchod a zároveň pracují, podle dat ministerstva práce a sociálních věcí 270 tisíc.

Motivovat je má nová sleva na pojistném na sociálním zabezpečení. Ta má navýšit čistý výdělek o 6,5 %, což odpovídá výši pojistného placené zaměstnancem. Pracující důchodci tak fakticky přestanou platit pojistné. Dosud se přitom této skupině trvale navyšoval starobní důchod ve výši 0,4 % výpočtového základu za každých 360 odpracovaných kalendářních dní.

Opatření v důchodové reformě si vysloužila i kritiku

Zdánlivě pozitivní jev v podobě stoprocentní slevy však má své úskalí: Samotní senioři o další pracovní uplatnění nestojí, jelikož ho v mnoha případech již jednoduše nejsou fyzicky schopni. Potřebují si zkrátka po desítkách odpracovaných let odpočinout

Nový návrh důchodové reformy by mohl opatření uvést v platnost od ledna 2025. Kriticky se k němu ale zatím vyslovily odbory, své připomínky mají také demografové a s příznivým ohlasem se nesetkal ani u opozice.

Ministr práce Marian Jurečka uvedl, že o případných úpravách je ochoten dále jednat. Pokud se podaří reformu přepracovat ke spokojenosti všech, vláda by ji měla schválit do konce března letošního roku. Následně musí úprava ještě absolvovat „kolečko“ schválení Sněmovny a Senátu až k závěrečnému podpisu prezidenta.

Zdroje

  • https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prehledne-ministr-predstaveni-reforma-duchodu-drivejsi-odchod-do-penze.A240301_100357_domaci_mls
  • https://echo24.cz/a/HJZCH/zpravy-domov-novy-navrh-duchodove-reformy