Další

Důchodci mohou dostat příspěvek od pojišťovny: Víte jak ho získat?

Důchodci mohou dostat příspěvek od pojišťovny: Víte jak ho získat?

Důchodci mají letos nárok získat příspěvek od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) na některé aktivity, zejména preventivního charakteru. Příspěvek je možné obdržet na základě žádosti, kterou lze podávat online, osobně na pobočce VZP nebo poštou. Jak na to?

Kdo a o co může žádat?

O příspěvek může požádat důchodce, který je pojištěncem VZP, nemá dluhy na pojistném a je starší 15 let – netýká se tedy mladých invalidních důchodců. V roce 2024 má VZP připraveno pro své pojištěnce celkem 1,6 miliardy korun. VZP nabízí příspěvky na preventivní aktivity jako jsou kupříkladu příspěvek na očkování, dentální hygienu, rehabilitační aktivity či na podporu psychosociální péče.

O příspěvek z fondu prevence lze požádat dvakrát ročně, a to od 1. února do 31. prosince letošního roku. Pojištěnec pochopitelně musí včas a řádně uhradit náklady na aktivity, na které chce čerpat příspěvek a zároveň musí doložit platební doklady, jež prokazují úhradu nákladů na tyto aktivity.

Jak podat žádost o příspěvek na pojišťovnu?

Žádost o příspěvek lze podat online prostřednictvím aplikace Moje VZP. V takovém případě budete potřebovat sken nebo fotografii dokladu o úhradě služby.

Žádost je též možno podat osobně na kterékoliv pobočce VZP nebo ji zaslat poštou na adresu VZP ČR – Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1. V obou těchto případech je potřeba doložit originál dokladu.

Doklady musí být opatřeny datem vystavení a musí být čitelné, zároveň nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady, přičemž minimální výše může být sto korun českých. Každá žádost je pak posuzována individuálně – nejčastěji přidělovaný příspěvek se pohybuje v řádu nižších stovek a tisíců Kč. 

Kdy vám příspěvek dorazí?

Důchodci mají nárok na příspěvek z fondu prevence, který mohou využít na různé aktivity, které jim pomohou zlepšit jejich zdraví a kvalitu života.

Příspěvek z fondu prevence je vyplácen na bankovní účet pojištěnce, přičemž VZP vyřizuje žádosti o příspěvek do 30 dnů ode dne jejich podání. Pakliže tedy správně podáte žádost, tak do měsíce byste měli mít peníze za svém účtě.