Další

Dlužníci se v roce 2024 mají hůř. Hrozí i exekuce. Proč?

Dlužníci se v roce 2024 mají hůř. Hrozí i exekuce. Proč?

Dlužníkům se v roce 2024 nebude příliš dobře vést. Další ránu jim nyní zasadila chystaná podoba akce s názvem Milostivé léto. Komu (ne)pomůže a proč?

Co je Milostivé léto

Akce s názvem Milostivé léto je, jak informuje web zaštítěný organizací Člověk v tísni, zákonná úprava umožňující mimořádné odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách.

Vůbec poprvé se v Česku tato událost uskutečnila v roce 2021. Úspěšný projekt pak následoval ještě v letech 2022 a 2023. Původně jej vyhlašoval stát. Dobrovolně se do něj následně zapojily i některé banky a úvěrové společnosti.

První dva ročníky se především orientovaly na dluhy, které se dostaly do soudního exekučního řízení. V rámci třetího Milostivého léta pak bylo možné zbavit se některých daňových dluhů a dluhů na sociálním pojištění.

Inspirací pro tento akt se stala křesťanská i židovská tradice. Primárně tento pojem vychází ze Starého zákona. Podle něj každý sedmý rok neměli Izraelité obdělávat půdu a o to, co na ní vyrostlo, se podělit s chudými. Také každý padesátý rok v rámci milostivého léta měli být otroci izraelského původu propuštěni, a měl jim být navrácen jejich majetek.

Jaké bude Milostivé léto v roce 2024

V roce 2024 se další Milostivé léto má zaměřit na dluhy u zdravotních pojišťoven. Neziskové organizace, které s dlužníky jejich reálné potíže běžně řeší, však varují, že tentokrát zřejmě plánovaná akce skončí fiaskem.

Téměř žádný dlužník totiž nemůže podmínky pro odpuštění dlužné částky splnit. Hlásit by se měli ti, kteří nemají řádně uhrazené odvody na veřejné zdravotní pojištění a přihlásí se k úhradě celého dlužného pojistného. Penále i dluh by ale měly být vymáhány v daňové exekuci, což se ale většinou v praxi neděje.

Od navržené podoby se otevřeně distancovala například organizace Člověk v tísni, jež se dlouhodobě věnuje pomoci lidem, kteří se potýkají právě s dluhy. Její zástupci dokonce vyzvali Senát, aby napravil chybu poslanců a ještě nyní představené podmínky přepracoval.

Ministerstvo však na kritiku namítá, že rozsáhlejší řešení by vedlo k poškození tuzemského zdravotnického systému. Prostředky by chyběly do Fondu prevence zdravotních pojišťoven.

Zdroje

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-milostive-leto-tentokrat-nepomuze-temer-nikomu-varuji-neziskovky-40463593

https://www.penize.cz/tema/milostive-leto