Další

Česká krajská města – znáte je všechny? Otestujte se!

Česká krajská města – znáte je všechny? Otestujte se!

Česká republika je rozdělena do 14 krajů. V každém kraji se nachází krajské město, které je sídlem krajských státních orgánů. Přehled o krajích a krajských měst je důležitou znalostí, kterou by měl ovládat každý Čech. Vyzkoušejte si, jak dobře se v tématu orientujete vy a kde máte případné mezery. Následující krátký test vám nezabere víc než pár minut.

Testové otázky

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich jsou uvedeny tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Vyhodnocení naleznete na konci testu.

1. Největším krajským městem je

a) Ostrava

b) Brno

c) Praha

2. České Budějovice jsou krajským městem

a) Českobudějovického kraje

b) Jihočeského kraje

c) Budějovického kraje

3. Krajským městem Jihomoravského kraje je

a) Brno

b) Znojmo

c) Zlín

4. Liberec je krajským městem 

a) Severočeského kraje

b) Libereckého kraje

c) Moravskoslezského kraje

5. Krajským městem Ústeckého kraje je

a) Ústí nad Labem

b) Ústí nad Orlicí

c) Ústí nad Metují

6. Nejmenším krajským městem podle počtu obyvatel je

a) Jihlava

b) Karlovy Vary

c) Olomouc

7. Krajským městem Moravskoslezského kraje je

a) Brno

b) Olomouc

c) Ostrava

8. Jihlava je krajským městem 

a) kraje Vysočina

b) Jihlavského kraje

c) Jihomoravského kraje

9. Je město Kolín krajským městem?

a) ano, Kolínského kraje

b) ano, Středočeského kraje

c) ne, není krajským městem

10. Které krajské město začíná písmenem O?

a) Opava

b) Orava

c) Ostrava

Správné odpovědi

Správné výsledky jsou následující:

1) c

2) b

3) a

4) b

5) a

6) a

7) c

8) a

9) c

10) c

Závěrečné vyhodnocení

Za každou správnou odpověď si připočítejte jeden bod:

  • 0-4 body: Krajská města příliš neznáte. Ale nevadí – krajů je pouze čtrnáct. Pokud se je chcete naučit, můžete to pojmout jako zábavnou hru. Připravte si čtrnáct malých papírků a na internetu vyhledejte seznam krajů. Na rub papírku vždy napište název kraje a na líc příslušné krajské město. Losujte jednotlivé papírky a hádejte ke kraji město a naopak. Svou odpověď rychle zkontrolujte otočením papírku.
  • 5-7 bodů: Vaše znalosti jsou průměrné, a proto je stále prostor se zlepšovat. Zkuste si udělat ještě několik obdobných testů a uvidíte, jak rychle se budete zlepšovat.
  • 8-10 bodů: V krajských městech se vyznáte skvěle. Gratulujeme! Neusněte ale na vavřínech a občas své znalosti utužte dalším testem.