Další

Bič na důchodce? Přehled změn pro seniory od roku 2024

Bič na důchodce? Přehled změn pro seniory od roku 2024

Důchodová reforma je poměrně třaskavým tématem, které hýbe veřejným míněním i polickými kruhy. Co přináší v roce 2024? Chystá se bič na důchodce?

Jaké změny přináší důchodová reforma

Teprve počátkem března 2024 představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka poslední dva body očekávané důchodové reformy. Tedy souboru změn, který má zajistit udržitelnost důchodového systému. Na těchto výdajích by tato opatření měla ušetřit 2,2 % HDP. Schválení balíčku se předpokládá do konce července 2024.

Co bude jinak?

  • prodloužení věkové hranice pro odchod do důchodu
  • zpomalení růstu důchodů
  • přísnější podmínky pro předčasné důchody
  • ukončení nároku na státní příspěvek penzijního spoření

Prodloužení věkové hranice pro odchod do důchodu

Dosáhnout adekvátního věku pro odchod do důchodu je jednou z podmínek pro přiznání nároku na výplatu starobního důchodu. Dosud to byla hranice 65 let, nicméně reforma má nově reflektovat věk dožití. Podkladem se mají konkrétně stát data Českého statistického úřadu.

Tato změna je vynucena demografickým vývojem. Tedy tím, že postupně populace stárne, přibývá důchodců a ubývá naopak lidí z produktivní věkové kategorie. Předpokládaná účinnost tohoto opatření je od roku 2025.

Zpomalení růstu důchodů

Další chystanou změnou, která má nabýt účinnosti od roku 2025, má být zpomalení růstu důchodů. A to prostřednictvím změn tzv. redukčních hranic.

Úprava má spočívat v postupném snižování zápočtu příjmů do první redukční hranice (44 % průměrné mzdy) do výpočtového základu. Hlavním záměrem tohoto opatření je, aby průměrné nové důchody nerostly rychleji než průměrná mzda.

Přísnější podmínky pro předčasné důchody

Rázně přikročila důchodová reforma i k předčasným důchodům. V tomto případě opatření již bylo zavedeno, a to od roku 2023.

Zásadní je hlavně to, že odchod do předčasného důchodu je nyní možný 3 roky před dosažením důchodového věku místo dřívějších 5 let. Navíc se za každých 90 dní, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod, krátí vyměřovací základ důchodu o 1,5 %.

Ukončení nároku na státní příspěvek penzijního spoření

Doplňkové penzijní spoření je forma spoření, na které zájemce může využít příspěvek zaměstnavatele i státní podporu. Státní příspěvek může činit dokonce až 2 760 Kč ročně.

V rámci novely nicméně dochází ke zrušení nároku na státní příspěvek pro všechny, kteří již pobírají starobní důchod, a to od července 2024. Některé penzijní společnosti však už nově klientům navrhly jako náhradu speciální bonusy.

Zdroje

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-co-se-chysta-a-co-uz-plati-kompletni-prehled-zmen-v-duchodove-reforme-246999

https://www.penize.cz/zajisteni-na-duchod/448241-duchodova-reforma-velky-prehled-zmen