Další

Změna valorizace důchodů v roce 2024: Katastrofa nebo dle očekávání?

Změna valorizace důchodů v roce 2024: Katastrofa nebo dle očekávání?

Způsob, jakým je každoročně stanovována výše důchodu či jeho pravidelné navyšování (čili valorizace), závisí především na tom, jakou legislativou je upraven. Valorizace důchodů se provádí pravidelně vždy k prvnímu lednu daného roku, a to podle aktuální vyhlášky, obvykle dochází k navýšení základní i procentní výměry, což jsou dvě složky, které tvoří celkovou částku důchodu. Základní výměry vychází ze základní mzdy a dosáhnou na ni všichni důchodci, je daná pevně a zvyšuje se také zpravidla o pevnou částku. Procentní výměra se odvozuje od vypočteného důchodu na základě odpracovaných let, průměrné mzdy, vyloučených dob a dalších faktorů. Jedná se o složku variabilní, která bývá valorizována samostatně a procentem.

Valorizace v roce 2023

V roce 2023 proběhly dvě valorizace, jedna standardní na začátku roku a jedna mimořádná v červnu. Důvodem mimořádné valorizace byla rychle narůstající inflace, jejíž nárůst byl alespoň 5 %. V takovém případě je možné mimořádnou valorizaci provést a týkala se jak základní, tak procentní výměry a platila pro všechny starobní důchody přiznané do konce srpna tohoto roku. V září roku 2023 vyšla novela důchodové vyhlášky, která upravila valorizaci pro následující roku. Řada lidí se tak kvůli valorizaci rozhodla zažádat si o důchod dříve.

Valorizace v roce 2024

I pro rok 2024 platí, že v případě vysoké inflace bude schválena mimořádná valorizace. Novela vyhlášky však trochu střídměji přistupuje k tomu, jakým způsobem se pracuje s lednovou valorizací. Ta kvůli loňské mimořádné valorizaci vynechala navýšení procentní výměry. Zároveň podle ní již není možné navýšení procentní výměry (v případě, že by jej některá valorizace přiznala) vztahovat na předčasný důchod, týká se pouze důchodů starobních (tedy platí pro všechny, který dosáhnou stanoveného věku odchodu do starobního důchodu). Valorizace v lednu 2024 tak pracovala jen se základní výměrou, kterou zvýšila o fixní částku 360 Kč měsíčně, lednová valorizace je aktuálně nastavena na třetinu růstu mezd, nikoliv na polovinu, jak tomu bylo v minulém roce. Tento postup je schválen již novelou vydanou v září 2023, žádné velké drama se tak neodehrává, novela se navíc týká nejen důchodu starobního, ale i důchodů invalidních a dalších. V roce 2024 budou probíhat další jednání o důchodové reformě, které by měly nadále zpomalovat růst důchodů valorizací v rámci balíčku důchodové reformy.

nejhorší oblečení pro seniorky

Zdroje

  • https://www.freedomfs.cz/blog/54-vyplati-se-odejit-do-starobniho-duchodu-letos-nebo-az-v-roce-2024-spravne-n
  • https://www.naseduchody.cz/valorizace-duchodu.html#:~:text=Valorizace%20d%C5%AFchod%C5%AF%20v%20roce%202024,je%20pro%20v%C5%A1echny%20stejn%C3%A9%2C%20tj.
  • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-duchodova-reforma-230715