Další

Tohle je zatraceně klíčová podmínka pro vyšší důchod v roce 2024. Splníte ji?

Tohle je zatraceně klíčová podmínka pro vyšší důchod v roce 2024. Splníte ji?

Řadu lidí zajímá nejen to, na jakou výši důchodu mají nárok, ale také to, zda ho vůbec dostanou. Rozhodují o tom dvě klíčové podmínky. Které?

Která podmínka je klíčová pro přiznání nároku na důchod

První podmínkou pro přiznání nároku na starobní důchod je dosažení tzv. důchodového věku. V současné době mají na starobní důchod nárok všichni lidé, kteří již dosáhli věku 65 let. To se týká jedinců narozených před rokem 1965.

Dalším podstatným faktorem je mít 35 let důchodového pojištění nebo 30 let důchodového pojištění bez náhradních dob.

Co jsou náhradní doby pojištění?

Česká správa sociálního zabezpečení definuje náhradní dobu pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod.

Konkrétně to může být:

 • doba soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice
 • doba, po kterou byl uchazeč evidován na úřadu práce
 • doba, po kterou se na zaměstnání připravují osoby zdravotně postižené
 • doba strávená na tzv. civilní službě (do 31. 12. 2004)
 • doba strávená péčí o dítě ve věku do 4 let
 • doba péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I nebo doba péče o osobu starší ve stupni II až IV
 • doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupnědoba, po kterou trvá u osob po ukončení pracovního poměru dle zvláštního předpisu také:
  • dočasná pracovní neschopnost
  • karanténa nařízená podle zvláštního právního předpisu
  • podpůrčí doba pro poskytování ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče
  • podpůrčí doba pro poskytování peněžité pomoci v mateřství v období před porodem
 • doba, po kterou je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona o ochraně svědka
 • doba, po kterou je pečováno o nezletilé nezaopatřené dítě a doba, po kterou byla poskytována nezprostředkovaná pěstounská péče a po kterou bylo dítě ve svěřenectví
 • podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče v době po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění

Můžu si dobu pojištění doplatit?

Pakliže jste zjistili, že vám potřebná doba pojištění chybí, můžete si pojištění také doplatit. Již od roku 2014 je ustanovena možnost účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Nemusí se uvádět důvod, nicméně může být nejvýše v rozsahu 15 let.

Zdroje

https://www.cssz.cz/nahradni-doba-pojisteni

https://www.cssz.cz/starobni-duchod-podrobne

https://www.uradprace.cz/documents/37855/938655/2014_06_10_tz_doplaceni_doby_duchodoveho_pojisteni.pdf/9b6f3c35-4f3e-1a48-68a1-f7f9469c07e0