Další

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Český jazyk je bohatý na pravidla, gramatiku i slovní zásobu. Abychom vám pomohli otestovat a případně zdokonalit vaše znalosti, tak jsme pro vás připravili rychlý test z českého jazyka. Test je navržen tak, aby byl jakýmsi zrcadlem vašich znalostí českého jazyka – na konci pak pochopitelně naleznete správné odpovědi a vyhodnocení. Za každou správnou odpověď si připište 1 bod.

1) Jaké slovo je v této větě přísudkem: „Jelen skákal vysoko.“?

A) jelen

B) skákal

C) vysoko

2) Co je synonymem slova „nádherný“?

A) pěkný

B) ošklivý

C) starý

3) Jak se v češtině nazývá skupina slov, která začíná stejnou hláskou a jejím opakem je nelibozvučnost?

A) rým

B) anafráze

C) eufonie

4) Co znamená slovo homonymum?

A) Slovo, které zní stejně jako jiné slovo, ale má jiný význam.

B) Slovo, jež má stejný význam jako jiné slovo, ale zní jinak.

C) Slovo, které nemá význam.

5) Co znamená slovo idiomatický?

A) Slovo, jež je typické pro určité nářečí.

B) Slovo, které má více než jeden význam.

C) Slovo, jež se používá v každodenní komunikaci a má specifický význam, který nelze přímo odvodit z jednotlivých slov.

6) Které z těchto slov neobsahuje předponu „ne-„?

A) nevědomý

B) negativní

C) nenápadný

7) Jaký je správný tvar zvratného zájmena ve druhém pádě jednotného čísla?

A) sebe

B) sobě

C) sebou

8) Jaký interpunkční zápis je správný pro větu?

A) Petra, která je mé sestřenice, přijde zítra.

B) Petra která je mé sestřenice, přijde zítra.

C) Petra, která je mé sestřenice přijde zítra.

9) Jaké slovo je napsáno bez chyby?

A) triskadecafobie

B) triskaidekafobie

C) triskaidékafóbie

10) Jaký je nejdelší český slovník?

A) Příruční slovník jazyka českého

B) Slovník spisovného jazyka českého

C) Akademický slovník českých slov

Správné odpovědi

Zde jsou správné odpovědi na test:

  • 1B
  • 2A
  • 3C
  • 4A
  • 5C
  • 6B
  • 7B
  • 8A
  • 9B
  • 10A

Vyhodnocení

Za každou správnou odpověď si přičtěte jeden bod.

0-3 bodů = vaše znalosti českého jazyka nejsou příliš dobré. Zkuste se věnovat pravopisu a rozšiřování slovní zásoby, abyste se zlepšili ve svých jazykových dovednostech.

4-6 bodů = máte základní znalosti českého jazyka, ale existuje značný prostor pro jejich zlepšení. Doporučujeme se zaměřit na konkrétní oblasti, ve kterých jste měli problémy.

7-8 bodů = gratulujeme, vaše znalosti českého jazyka jsou nadprůměrné. Máte pevný základ a ani gramatika vám není cizí. Zaměřte se na dobré nuance a sofistikovanější výrazivo.

9-10 bodů = skvělá práce, vaše znalosti českého jazyka jsou vynikající. Jste mistrem pravopisu, slovní zásoby i faktických informací. Pokračujte v udržování svých dovedností.