Kvízy a testy

Rychlý test vašeho IQ: Máte IQ vysoko nad průměrem?

Rychlý test vašeho IQ: Máte IQ vysoko nad průměrem?

Vysoká inteligence je od nepaměti považována za ceněnou komoditu. Na jedince s vyšším IQ je společností často pohlíženo jako na ty, od kterých je možné očekávat velké věci. Zkrátka ti, kteří do vínku dostali přeji jenom o trochu více moudrosti a dokáží životem proplouvat s mnohem větší lehkostí. Zároveň ale zažívají těžké chvíle v situacích, kdy jim jejich mozek nedá spát. V následujícím kvízu si můžete snadno ověřit, jak vysoké skutečně vaše IQ je.

Testové otázky

Test se skládá z deseti testových otázek, ve kterých je vždy jedna odpověď správná. Na samotném závěru naleznete správné odpovědi společně s vyhodnocením.

1.     Které z uvedených přísloví není napsáno ve správném tvaru?

a)     Tichá voda břehy mele.

b)     Lepší holub v hrsti než vrabec na střeše.

c)     Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

2.     V řadě NML – MLK – LKJ – ??? chybí trojice písmen. Která z uvedených možností logicky zakončí řadu?

a)     KJI

b)     MJL

c)     KJN

3.     Slovo „adekvátní“ má podobný význam jako?

a)     Logický

b)     Dostatečný

c)     Přiměřený

4.     Kokoška pastuší tobolka je druh?

a)     plže

b)     keře

c)     byliny

5.     Marie je vyšší než Ilona, která je vyšší než Lucie. Lucie je vyšší než Petra. Kdo z děvčat je nejvyšší, pokud víme, že Petra není vyšší než Ilona a Marie je nižší než Monika.

a)     Lucie

b)     Monika

c)     Petra

6.     Doplňte do této logické řady další číslo: 1-2-5-14-41-122.

a)     365

b)     382

c)     327

7.     5 lisů dokážou za 5 minut vylisovat přesně 5 litrů moštu. Jak dlouho bude 100 lisům trvat než vyrobí 100 litrů moštu?

a)     10 minut

b)     7 minut

c)     5 minut

8.     Jak správně napíšeme následující slovo?

a)     výjimečný

b)     vyjímečný

c)     výjímečný

9.     Kolik přesně má Česká republika krajů?

a)     16

b)     18

c)     14

10.  Jaké je hlavní město Makedonie?

a)     Jeruzalém

b)     Podgorica

c)     Skopje

Správné odpovědi

Správné výsledky jsou následující:

 • 1a (správně: Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše)
 • 2a (správně je KJI, písmena jdou podle abecedy, jen obráceně)
 • 3c
 • 4c (správně: Kokoška pastuší tobolka je dvouletá bylina)
 • 5b
 • 6a (správně: pro každé následující číslo je potřeba vynásobit počáteční číslo 3 a odečíst od výsledku 1)
 • 7c
 • 8a
 • 9c
 • 10c   

Závěrečné hodnocení

V České republice je průměrné IQ asi 98 bodů. Pokud hovoříme o nadprůměrném IQ, naměřené hodnoty musí být vyšší než 115. Lidé, kterým je naměřeno vyšší IQ než 130 bodů jsou považovány za nadprůměrně nadané.

 • 0-1 chyba: nadprůměrně vysoké IQ
 • 2-3 chyby: vaše IQ je lehce nadprůměrné
 • 4-5 chyb: vaše IQ je průměrné
 • Více než 6 chyb: vaše IQ je podprůměrné

Berte prosím v potaz, že se nejedná o skutečné otázky v IQ testech a výsledek je tak pouze orientační.