Další

Proč dělají matky dcerám někdy ze života peklo: Jak si uvědomit, že to děláte?

Proč dělají matky dcerám někdy ze života peklo: Jak si uvědomit, že to děláte?

Vztah matka-dcera je v lidské společnosti ten nejkomplikovanější a v životě dcery také ten nejdůležitější. Zdaleka ne vždy ale funguje k plné spokojenosti obou zúčastněných. Problém bývá většinou zakořeněn hluboko v minulosti. Jakých chyb se matky dopouštějí a jak to poznat?

Vývoj vztahu matka-dcera

Zpočátku je matka s dcerou jedním tělem a později jednou duší. K částečnému odpoutání dochází během 2. – 3. roku života, kdy by matka měla nechat “vstoupit” do života dcery otce. K definitivnímu vymezení dochází zpravidla v pubertě, která je náročným, ale velmi důležitým obdobím. 

Tehdy totiž dochází k zásadnímu vymanění dcery z matčina vlivu. Bouřlivá puberta může být znakem zdravého oddělení matky od dcery. Pokud má ale matka klidnou a vyrovnanou povahu, může dojít k jejímu mírnému průběhu. Zároveň ale nelze vyloučit, že k “odtržení” nedošlo. V ideálním případě by následně mělo dojít k nové etapě opětovného sblížení, nyní už ale dvou dospělých žen.

Pro dospělou dcerou přitom rozhodně nemusíte být nejlepší kamarádkou a důvěrnicí, i když ani to nemusí být špatně. Někteří odborníci se shodují, že ideální matkou je tzv. “vítaný host”. Dcera vás ráda vidí a ráda přijímá, ale nesdílí s vámi svůj život v každém detailu. 

Časté chyby matek

Pro matku je velmi těžké si připustit, že chybuje. Většina matek si myslí, že jednají pouze v zájmu svých dcer a chtějí pro ně jen to nejlepší. Neuvědomují si ale, že jim přitom dělají ze života peklo. Mezi nejčastější chyby matek patří:

  • na dceru přenášejí své neuskutečněné ambice a sny (často nevědomky) → může u dcery vést k obavám ze selhání, zabránění vlastního rozvoje, pocitům nedostatečnosti a nízkému sebevědomí
  • pokládají dceru za svou vlastní kopii → brání jí v rozvoji vlastní identity
  • porovnávají dceru se sourozenci nebo jinými vrstevníky a kritizují ji → vede k pocitům nedostatečnosti a na rušení sebeúcty
  • chovají se k dceři chladně a rezervovaně, neposkytují dostatečnou podporu → dcera se může cítit opuštěná a nedoceněná

Rozklíčování vztahu a uvědomění chyb

Klíčem k pochopení vašeho vztahu s dcerou je přezkoumání minulosti. Zaměřte se na společnou historii s dcerou, jestli jste se nedopouštěla, či stále nedopouštíte některé z výše zmíněných chyb. Při sebereflexi se zamyslete také nad vlastním dětstvím a vztahem s vaší matkou. Mezi matkou a dcerou totiž dochází k zrcadlení chování. Pokud se vaše matka na vás dopouštěla nějakých chyb, je možné, že toto jednání opakujte, byť jste si to doteď neuvědomovala.