Horoskopy

Pitomá znamení: 5 znamení, která se často chovají hloupě

Pitomá znamení: 5 znamení, která se často chovají hloupě

Možná znáte lidi, kteří se často chovají velice hloupě, i když jsou většinou moudří. Představujeme vám pitomá znamení, ve kterých možná poznáte někoho, kdo je vám blízký a konečně pochopíte, proč v určitých situacích jedná, jak jedná. 

1. Lev

Lvi mají velké ego a rádi si vynucují pozornost, aby prosadili svou dominanci. Jsou to osoby posedlé mocí a jejich chování je někdy až neetické. Občas žijí lvi v iluzi vlastní důležitosti a jejich sebestředný postoj jim uzavírá mysl. Čím větší je jejich ego, tím víc pitomě se chovají.

Malý lev ležící na kameni.

2. Rak

Raci jsou velmi  přemýšliví a můžeme je také zařadit mezi pitomá znamení. Tito lidé jsou až přehnaně citliví a emocionální, což způsobuje, že si vše berou až příliš osobně. Jejich emocionální reakce jim zastírají vidění, pak se mohou svému okolí jevit hloupě. Raci by si měli uvědomit, že reagování v emocích nemusí být pouze jejich silou, ale také slabostí. 

3. Střelec

Střelci jsou velmi inteligentní, ale to se může občas stát jejich vadou. Jsou natolik posedlí svým imaginárním světem a jsou tak krátkozrací, že nedokáží plánovat v dlouhodobějším horizontu. Střelci často žijí v iluzi, a právě to způsobuje, že jim dá realita jednou za čas pěkných pár facek.

Dívka ve společenských šatech držící luk a šíp.

4. Beran

Lidé narození ve znamení berana jsou křehcí a zároveň agresivní. To jim neumožňuje řešit situace se vší vážností a vždy dojde k nepřiměřené reakci, která není pro danou událost příliš vhodná. Lidé se beranům někdy zdráhají svěřit odpovědnost, protože z jejich strany hrozí zanedbání svěřených povinností. 

5. Váhy

Mezi pitomá znamení můžeme zařadit také váhy, které nejsou tak hloupé, aby se dopouštěly chyb záměrně. Jejich nedostatek sebedůvěry bývá jejich slabou stránkou a puritánský přístup k životu jim zatemňuje mozek. Váhy jsou nestálé a často se nedokáží rychle rozhodovat v situacích, které vyžadují okamžité řešení.