Horoskopy

Otupělá znamení: 2, která zdánlivě nic nevyvede z rovnováhy

Otupělá znamení: 2, která zdánlivě nic nevyvede z rovnováhy

Každé znamení má své charakteristické rysy a lze mezi nimi najít i ta otupělá, známá svou flegmatickou, klidnou a zdánlivě vyrovnanou povahou. Zdánlivě je totiž nic nerozháže.

2 nejvíce otupělá znamení

Mezi tato znamení patří:

  • Střelec
  • Ryby

Střelec (23. listopadu – 21. prosince)

Jednou z charakteristických vlastností jedinců Střelců je jejich pozoruhodný klid a trpělivost. Mají vrozenou schopnost zachovat si klid v různých situacích a mnohdy tak mohou na své okolí působit až otupěle. Bývají hluší k různým prosbám a nemají rádi drby.

Když se Střelec ocitne ve vypjaté situaci nebo čelí nečekaným událostem, zůstává překvapivě klidný. I když může prožívat vnitřní rozrušení, navenek ho dává najevo jen zřídka. Místo toho své emoce zpracovává vnitřně a působí navenek jako apatický nebo lhostejný. Toto zaměření do nitra může vést k tomu, že ho lidé, kteří nerozumějí jeho povaze, mohou vnímat jako odměřeného nebo odtažitého.

Charakteristické vlastnosti Střelců

  • Klid a trpělivost
  • Stabilita
  • Odolnost vůči stresu
  • Introvertní sklony

Ryby (19. února – 20. března)

Jedinci ve znamení Ryb jsou známí svým hlubokým sklonem k ústupu do světa fantazie a představivosti. Mají jedinečný způsob, jak proplouvat životem, který může být frustrující pro ty, kteří od nich očekávají, že se budou neustále zabývat vnějším světem. Tento přístup k životu však Rybám umožňuje najít útěchu a štěstí jejich jedinečným způsobem – i když mohou navenek působit jako otupělá znamení.

To, co Ryby odlišuje od ostatních znamení zvěrokruhu, je jejich vrozená blaženost, s níž se uchylují do svého vlastního světa představ. Utěšují se v říši snů a tvořivosti a jen zřídkakdy pociťují potřebu vrátit se do tvrdé reality. Tato dispozice je pro ostatní zdrojem frustrace i závisti, protože Ryby zdánlivě proplouvají životem zcela nedotčeny.

Charakteristické vlastnosti Ryb

  • Ústup do fantazie
  • Citlivost
  • Emocionální odolnost
  • Střežení emocí