Další

Odhalte tajemství za vaším jménem: Top 7 nejčastějších jmen a jejich významy

Odhalte tajemství za vaším jménem: Top 7 nejčastějších jmen a jejich významy

Znáte význam svého jména? Mnoho lidí totiž neví, že jejich jméno může mít na ně jako na jedince závažný vliv. Všimli jste si někdy, jak si mohou být osoby se stejným jménem podobné?

Amálie

Vaše křestní jméno Amálie vám dalo dychtivost po vědění a intenzivní touhu udělat v životě něco užitečného. Protože jste chytré, nápadité a analytické, daří se vám velmi dobře v činnostech, které upoutávají vaši pozornost. Občas trpíte vnitřním neklidem a náladami, zejména když se cítíte nepochopené, a protože jste mimořádně citlivé, snadno se urazíte.

Tereza

Ženy se jménem Tereza jsou citlivé povahy. Toto jméno vám dává tvůrčí schopnosti v oblasti umění, hudby a zpěvu. Vaše společenská povaha vyjadřuje náklonnost, laskavost a ohleduplnost do té míry, že je pro vás těžké nenechat se ovlivňovat druhými a řídit se spíše emocemi než logikou a rozumem. Vzhledem k vaší romantické a zasněné povaze se můžete snadno dostat do milostných pletek.

Eva

Vaše křestní jméno Eva ve vás vytvořilo praktickou, zodpovědnou a stabilní povahu a toužíte spíše řídit úsilí druhých než přijímat rozkazy nebo žádat o svolení. Máte rozhodnou, samostatnou a schopnou povahu a máte sklon zapojovat se do života a rozhodování druhých lidí. Rádi se rozhodujete samy a jste pánem svého panství.

Ondřej

Jako Ondřej jste spontánní, veselí a máte rádi společnost ostatních – čím více, tím lépe. Snadno si získáváte přátele, protože lidi přitahuje vaše vřelá a velkorysá povaha. Musíte si však dávat pozor, aby ostatní nezneužívali vaší štědrosti, protože jste náchylní nechat se ovlivnit příběhy o těžkém osudu a dávat i tam, kde by bylo rozumnější to nedělat.

Filip

Jméno Filip vám dává velmi idealistickou povahu. Vaše touha po míru a harmonii způsobuje, že se stahujete ze situací, kde dochází k třenicím a neshodám. Jste poměrně rezervovaní a máte sklon k citlivosti a sebevědomí, i když se snažíte působit vyrovnaně a sebevědomě. Tím, že jste v mnoha ohledech spíše tajnůstkáři a nemáte rádi, když se lidé vtírají do vašich záležitostí. Touha pomáhat druhým a velkorysá stránka vaší povahy přitahuje ty, kteří vás využívají.

Jan

Jako Jan máte velmi individuální, zdrženlivou a vážnou povahu. Tvrdohlavě se držíte svých myšlenek nebo rozhodnutí, navzdory všem výzvám nebo radám a nejste ochotni přijmout kompromis. Raději jste sami se svými myšlenkami než ve společnosti druhých. Přestože si dokonale uvědomujete, co se od vás očekává, nejste schopni najít správná slova, a proto nakonec otevřeně řeknete něco nevhodného.

Vojtěch

Vaše křestní jméno Vojtěch vám dává schopnost porozumět lidem a spojit protichůdné názory, abyste ve sdružení vytvořili harmonii. Snadno si získáváte přátele, ale musíte se vyvarovat toho, abyste se zaplétali do záležitostí druhých nebo se nechali příliš snadno vést. Mohlo by se vám dařit při práci s veřejností, kdy poskytujete rady a kde můžete uplatnit své schopnosti diplomacie při jednání s lidmi, ale kde nejste pod tlakem ani se od vás nevyžaduje, abyste nesli odpovědnost. Je pro vás obtížné činit rychlá rozhodnutí a zastávat vedoucí pozice, protože vám chybí sebedůvěra.