Další

Máte nárok na příspěvek na bydlení? Asi ano a zjistíte to snadno!

Máte nárok na příspěvek na bydlení? Asi ano a zjistíte to snadno!

Příspěvek na bydlení slouží jako kompenzační mechanismus pro financování vysokých nákladů na bydlení. Kdo na něj má nárok a jak si jej spočítat?

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že potenciální žadatel o příspěvek na bydlení musí:

  • být vlastníkem bytu nebo domu
  • být vlastníkem stavby pro individuální či rodinnou rekreaci
  • byt užívat na základě služebnosti (věcné břemeno)
  • být nájemcem či podnájemcem zkolaudovaného bytu

Z definice se bytem rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt.

seniorky móda leden 2024

Za jakých podmínek lze přiznat příspěvek na bydlení

Podle informací úřadu práce pro přiznání příspěvku jednak musejí uhrazené náklady na bydlení v rozhodném období přesáhnout částku součinu rozhodného příjmu všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 a současně také součin rozhodného příjmu všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 nesmí být vyšší než částka normativních nákladů na bydlení určená zákonem.

K výpočtu se tak používá jednoduchý vzorec:

příjem × 0,30 < náklady na bydlení

Za příjem se pro účely posuzování příspěvku považují dle oficiálních informací především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z nájmu a dále dávky nemocenského a důchodového pojištění a podpora v nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů z ciziny, přijaté výživné, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě atd.

Orientačně lze pro výpočet příspěvku využít kalkulátory, které jsou dostupné i na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Řádově ale může příspěvek na bydlení činit dokonce několik tisíc korun.

Jakým způsobem si o příspěvek na bydlení požádat

V případě, že vám nárok na příspěvek vzniká, nemusíte kvůli žádosti nikam osobně chodit. Požádat lze i online, stačí využít klientskou zónu ministerstva práce a sociálních věcí. Tímto způsobem se oficiálně podá žádost, ke které se navíc dokládají informace o celkových nákladech na bydlení a příjmech žadatele.

K žádosti si tak především připravte potvrzení o výši příjmu, doklady potvrzující výši nákladů na služby jako vodné, stočné, odvoz odpadu a podobně, doklady potvrzující výši nákladů na energie za předchozí měsíce, vyúčtování nákladů za služby a energie v případě doplatku či přeplatku, případně též nájemní smlouva, potvrzení o studiu a prohlášení dalších osob.

Zdroje

  • https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni
  • https://www.uradprace.cz/prispevek-na-bydleni