Další

Jména, která přitahují nešťastné náhody: nemáte jedno z těchto 6?

Jména, která přitahují nešťastné náhody: nemáte jedno z těchto 6?

Neštěstí může mít mnoho různých podob, a to od drobných až po vážné události, které mohou mít vliv na zdraví, majetek nebo budoucnost člověka. Někdy se mluví o nešťastné náhodě v případě, že něco nepříjemného nebo špatného se stane náhodně a bez možnosti předvídat, že by se to stát mohlo. Nešťastná náhoda tedy není něco, co by člověk mohl očekávat nebo předvídat – jaká jména tedy nešťastné náhody mohou přitahovat a proč?

Proč některá jména přitahují nešťastné náhody?

Mnoho lidí věří na spojení jména a určitého karmického zatížení, přestože karma není vědecky nijak podložena. Podle buddhistů karma ovlivňuje současný život jednotlivce a může se projevovat v různých formách, a to včetně emocionálních, fyzických a sociálních – respektive ve vztahu k ostatním lidem. Někdo může pociťovat karmické zatížení jako smůlu, nepříjemné události, pocity negativní energie nebo právě nešťastné náhody a nejčastěji jsou s karmickým zatížením spojena níže uvedená jména.

František

Jméno František je časté mezi českými muži, i když má původ ve staré německé podobě jména Franziskus, což znamená „svobodný“. Osoby s tímto jménem mohou být považovány za loajální, trpělivé a také detailisty.

Dominika

Dominika je ženská verze jména Dominik. Osoby s tímto jménem jsou velmi často charismatické a energické, s docela jasnými sklony k vůdcovství.

Theodor

Theodorové jsou většinou výjimečně inteligentní a kreativní, s hlubokým porozuměním a empatií.

Lenka

Jméno Lenka je slovanského původu a osoby s tímto jménem mohou být považovány za plné optimismu, s láskou ke svobodě a nezávislosti.

Klára

Klárky jsou často tvořivé a inteligentní, s vysokou dávkou sebevědomí a schopností vyjádřit své myšlenky a názory kdekoliv i kdykoliv.

Jan

Je to jedno z nejčastějších mužských jmen v České republice. Osoby s tímto jménem mohou být považovány za spolehlivé, s láskou ke své rodině a tradicím.