Další

Jak získat předčasný důchod po změnách v roce 2024?

Jak získat předčasný důchod po změnách v roce 2024?

Odejít do předčasného důchodu se vám může vyplatit. Kdo a proč tuto možnost využívá a za jakých podmínek do něj lze odejít v roce 2024?

Co znamená důchodový věk

Předčasný důchod znamená, že do důchodu žadatel odchází ještě předtím, než oficiálně dosáhne příslušného důchodového věku. Na jeho výpočet má vliv hned několik faktorů:

  • datum narození
  • pohlaví
  • počet vychovaných dětí

Mimo to je odchod do důchodu tzv. zastropován. Nejpozději tedy můžete do řádného důchodu odejít ve věku 65 let. Do budoucna nicméně můžeme počítat s tím, že se bude věková hranice pro odchod do důchodu zvyšovat.

U předčasného důchodu platí, že pokud je důchodový věk pojištěnce vyšší než 63 let, vznikne mu nárok na předčasný starobní důchod, pakliže dosáhl alespoň věku 60 let a chybí mu do dosažení důchodového věku nejvýše 5 let.

Co jsou odpracované roky

Druhou zásadní podmínku, kterou musíte splnit, abyste mohli do důchodu jít, jsou tzv. odpracované roky. Tedy potřebná doba důchodového pojištění, která souvisí s tím, kolik let jste odpracovali. Respektive můžete i podnikat, klíčové je, že jste z příjmu odváděli sociální pojištění.

V současné době by každý aspirant na důchod měl mít odpracováno 35 let i se započtením tzv. náhradních dob pojištění. Pakliže se bavíme o čistě odpracovaných letech, musí to být nejméně 30 let.

Jak je to s předčasným důchodem

Právě odpracované roky ale představují nutnou podmínku k tomu, aby vám nárok na předčasný důchod vznikl. V současné době platí stále hranice 35 let.

Nicméně novelou zákona z roku 2023 byl tento limit prodloužen na 40 let. V účinnost toto ustanovení vstoupí 1. října 2024. U předčasných důchodů přiznaných do 30. září 2024 tak je stále vyžadováno získání 35 let potřebné doby pojištění.

Vyplatí se mi odejít do předčasného důchodu?

V předčasném důchodu musíte počítat s nižší penzí. Důchod se vám sníží o 1,5 % z výpočtového základu za každých chybějících 90 dní do dosažení důchodového věku. Nepočítá se ani s valorizací, k té dojde až po dosažení řádného důchodového věku.

Obecně se doporučuje do předčasného důchodu odejít hlavně lidem, kteří mají nízkou mzdu nebo přišli o zaměstnání. V potaz však také musíme vzít to, že se předčasný důchod vyplatí v absolutních číslech: Jednoduše stihnete ze systému vyčerpat více za roky, o které do důchodu nakonec půjdete dřív.

seniorky móda leden 2024
seniorky móda leden 2024